•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (26/04/2024)

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức sáng ngày 26/4/2024, tại Hà Nội.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 (12/04/2024)

Ngày 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
Sửa đổi Luật Việc làm, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động

Sửa đổi Luật Việc làm, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động (18/03/2024)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Luật Việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai (07/03/2024)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội (21/02/2024)

Ngày 19/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.