•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021

Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021 (03/02/2021)

Ngày 1/02/2021, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Chu Thị Thanh An vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2021

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2021 (25/01/2021)

Ngày 19/01/2021, tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2021.
Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 (21/12/2020)

Ngày 18/12/2020, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng công tác năm 2021

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng công tác năm 2021 (16/12/2020)

Ngày 15/12/2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng công tác năm 2021 tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2020

Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2020 (14/12/2020)

Ngày 10/12/2020, tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Viện.