•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”

22/07/2019
Ngày 15/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS. TS. Đoàn Đức Lương và TS. Dương Quỳnh Hoa đồng chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 05 người: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Chủ tịch), TS. Nguyễn Am Hiểu (Phản biện 1); PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ (Phản biện 2); PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến (Ủy viên) và TS. Cao Đình Lành (Thư ký).

 

Tham dự phiên họp có TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và một số thành viên của đề tài.

 

TS. Dương Quỳnh Hoa, đồng Chủ nhiệm đề tài, trình bày tóm tắt quá trình thực hiện đề tài 

 

Hội đồng đã nghe TS. Dương Quỳnh Hoa, đồng Chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã tóm tắt kết quả nghiên cứu, những điểm mới, những đóng góp về lý luận, thực tiễn của đề tài.

 

Đề tài ngoài phần Mở đầu, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo tổng hợp được kết cấu thành 02 phần chính:

 

Phần 1: Những vấn đề chung về hợp đồng

 • Chương 1: Lý thuyết về hợp đồng và hợp đồng trong Bộ luật Dân sự
 • Chương 2: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu
 • Chương 3: Giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng

Phần 2: Một số hợp đồng cụ thể

 • Chương 1: Hợp đồng có đối tượng là tài sản và chuyển giao quyền sở hữu
 • Chương 2: Hợp đồng có đối tượng là tài sản và chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng
 • Chương 3: Hợp đồng có đối tượng là dịch vụ

 

Sau đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, trao đổi, thảo luận về đề tài, về các sản phẩm khoa học và đào tạo của đề tài cũng như đặt câu hỏi với Ban Chủ nhiệm đề tài. TS. Dương Quỳnh Hoa đã trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và nêu một số vấn đề xin ý kiến của Hội đồng. Với tư cách là người tham gia nghiên cứu đề tài, PGS.TS. Trần Thị Huệ đã nêu ý kiến trao đổi, xin ý kiến Hội đồng về một số vấn đề liên quan.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (ngồi giữa)

 

Sau phần thảo luận của Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng, đã thông báo kết quả đánh giá đối với đề tài. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài. Hội đồng đã đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới, có nhiều đóng góp cho khoa học. Hội đồng đã gợi ý và nêu một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo của Đề tài.

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, đồng Chủ nhiệm đề tài, tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá thiết thực của Hội đồng để hoàn thiện các sản phẩm và cám ơn các ý kiến của Hội đồng. Ông cũng cho biết, đề tài này được nghiệm thu thành công sẽ là cơ hội để hai bên, Đại học Luật Huế và Viện Nhà nước và Pháp luật, tiếp tục hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương (ngồi giữa)