•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)”

25/07/2019
Ngày 19/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS.TS. Nguyễn Duy Phương và TS. Đinh Thế Hưng đồng Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 05 người: PGS.TS. Cao Thị Oanh (Chủ tịch), PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh (Phản biện 1); TS. Mai Đắc Biên (Phản biện 2); TS. Nguyễn Minh Khuê (Ủy viên) và TS. Nguyễn Chí Công (Thư ký).

 

TS. Đinh Thế Hưng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

 

Hội đồng đã nghe TS. Đinh Thế Hưng, đồng Chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. TS. Hưng đã tóm tắt kết quả nghiên cứu, những điểm mới, những đóng góp về lý luận và thực tiễn của đề tài. 

 

Đề tài ngoài phần Mở đầu, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo tổng hợp được kết cấu thành 02 phần chính:

 

Phần 1: Những vấn đề lý luận

 • Chính sách hình sự thể hiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015
 • Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới
 • Bình luận quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Hình sự năm 2015

Phần 2: Bình luận từng chế định cụ thể thuộc Phần chung Bộ luật Hình sự năm 2015

 

Sau đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, trao đổi, thảo luận về đề tài, về các sản phẩm khoa học và đào tạo của đề tài cũng như đặt câu hỏi với Ban Chủ nhiệm đề tài. TS. Đinh Thế Hưng đã trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Với tư cách là đồng Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Nguyễn Duy Phương cũng đã nêu ra một số ý kiến trao đổi, xin ý kiến Hội đồng về các vấn đề liên quan đến hình thức và nội dung của đề tài.

 

PGS.TS. Cao Thị Oanh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu thông báo kết quả đánh giá đề tài

 

Sau phần thảo luận của Hội đồng, PGS.TS. Cao Thị Oanh, Chủ tịch Hội đồng, đã thông báo kết quả đánh giá đối với đề tài. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại tốt. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới, có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học. Hội đồng đã gợi ý và nêu một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo của Đề tài.