•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 (02/12/2010)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành

Chính thức đơn giản hóa 394 TTHC của Bộ Giao thông vận tải (19/11/2010)

Chính phủ vừa có Nghị quyết 45/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa 394 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Theo ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, "việc này có nghĩa sản phẩm hoàn tất thuộc giai đoạn 2 của Đề án 30 đối với Bộ GTVT đã được Chính phủ thông qua, làm tiền đề cho việc thực thi trong giai đoạn 3 sắp tới".

Cục Thuế cấp mã số thuế TNCN chậm nhất sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ (19/11/2010)

Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại Cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu.

Bầu cử đại biểu dân cử - cấp bách và căn cơ (10/11/2010)

Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND vừa được QH thảo luận tại phiên họp toàn thể sáng 8/11 - được xây dựng theo phương thức dùng một luật để sửa nhiều luật và áp dụng quy trình thông qua tại một kỳ họp. Phương thức và quy trình này - cho thấy thực tiễn đang đòi hỏi cấp bách về pháp luật bầu cử.

Cần triển khai đúng tiến độ, chất lượng 258 Thủ tục hành chính ưu tiên đơn giản hóa (09/11/2010)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm, đúng tiến độ, chất lượng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) ưu tiên tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010.