•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2018

20/12/2018
Ngày 18/12/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Thị Hưng – Chủ tịch Công đoàn.

 

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính:

-  Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019;

-  Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Viện;

-  Báo cáo công tác tài chính;

-  Báo cáo công tác thanh tra nhân dân;

-  Thảo luận, góp ý về dự thảo các báo cáo tổng kết và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị (từ trái sang): ThS. Nguyễn Thị Hưng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh,

TS. Phạm Thị Thúy Nga

 

Sau phần giới thiệu nội dung cuộc họp của đồng chí Nguyễn Thị Hưng, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Thúy Nga trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 về các mặt: (i) Công tác quản lý điều hành; (ii) Hoạt động khoa học; (iii) Hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước; (iv) Thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; (v) Tổ chức và đào tạo; (vi) Kế hoạch – tài chính và quản lý cơ sở vật chất; (vii) Hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật; (viii) Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

 

Về cơ bản, trong năm 2018, hầu hết các mặt hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Viện đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả”. Kết quả đạt được là đơn vị đã duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Điều này thể hiện rất rõ trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Viện. Lãnh đạo Viện đã có đổi mới, sáng tạo trong hợp tác trong nước và quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp Phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Việc hoàn thành nhiệm vụ với chi phí hợp lý hơn (công sức, thời gian, tài chính). Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.   

 

Những hoạt động của Viện thể hiện cụ thể qua những kết quả nổi bật sau:

- Đề tài cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm đã có các bài báo công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành luật học có uy tín và những báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu làm tài liệu tham khảo góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật Việt Nam.

- 05 Đề tài cấp Bộ năm 2017 – 2018 và 01 Báo cáo thường niên đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang nộp hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

- 14 Đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn (tháng 11/2018), trong đó có 02  đề tài đạt loại xuất sắc.

- Tổ chức thành công 02 hội thảo quốc tế và 01 hội thảo cấp Viện Hàn lâm.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất do Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động hợp tác trong nước có nhiều khởi sắc. Viện đã ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh.

- Hoạt động hợp tác quốc tế với kinh phí đoàn ra chủ yếu do cán bộ tự tìm kiếm; cán bộ nghiên cứu có nhiều bài tham luận tại các hội thảo quốc tế.

 

Để có được những kết quả trên là do Viện đã duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị; nhiều cán bộ đã nỗ lực, phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân; cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy, sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo Viện, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ, thâm niên lâu năm. Những kết quả, thành tựu mà Viện đạt được cũng là nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng Viện Hàn lâm và các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

 

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Đức Minh thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2018. Sao đó, đồng chí Trần Văn Biên trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngân báo cáo tóm tắt về hoạt động tài chính của Viện và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng báo cáo công tác tài chính của Công đoàn trong năm 2018. 

 

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận và các kiến nghị của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo.