•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024

27/06/2024
Ngày 20/06/2024, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024 tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tham gia Hội nghị có TS. Phạm Thị Thúy Nga (Phó Viện trưởng phụ trách Viện), TS. Nguyễn Linh Giang (Phó Viện trưởng) và đông đảo viên chức, người lao động của Viện.

 

TS. Nguyễn Linh Giang (giữa) đọc dự thảo Báo cáo

 

Mở đầu, TS. Nguyễn Linh Giang đọc dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự thảo Báo cáo chỉ rõ những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Viện như sau:

 • Chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được tổ chức thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động. Viện đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.
 • Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở các cấp độ: cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện, hợp tác với đối tác trong nước; hội thảo, tọa đàm được thực hiện ở cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện. Các đề tài cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
 • Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

Trong đó, về công tác quản lý điều hành, Viện đã rà soát, cập nhật và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm và yêu cầu hoạt động của Viện (Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế công tác văn thư lưu trữ).  

 

Đánh giá cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học, đầu năm 2024, đề tài cấp Nhà nước mã số KX.04/21-25 “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế - nội dung trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng lý luận Trung ương đã thực hiện xong các hoạt động nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo theo kế hoạch và được Ban chủ nhiệm Chương trình đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ thực hiện. Đến nay, đề tài đang hoàn thiện các báo cáo kết quả nghiên cứu để chuẩn bị nghiệm thu.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo

 

Giai đoạn 2023 – 2024, Viện tiếp tục triển khai 09 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ theo đúng kế hoạch. Viện cũng đang triển khai thực hiện 24 đề tài cấp cơ sở của năm 2024. Các đề tài đều được triển khai phù hợp với định hướng chung của phòng nghiên cứu và định hướng của Viện trong giai đoạn mới, đồng thời cũng gắn với những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật đang đặt ra trong thực tiễn. Các chủ nhiệm đề tài tích cực và chủ động trong việc thực hiện đề tài, có thái độ nghiêm túc trong hoạt động nghiên cứu.

 

Bên cạnh đó, Viện đang thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc, phụ trách về mặt nội dung cho việc xây dựng Đề án “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan thực hiện quyền hành pháp đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp và quyền tư pháp” của Ban cán sự Đảng Chính phủ.

 

Ngoài các hội thảo, tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ các đề tài, Viện đã phối hợp với các phòng nghiên cứu tổ chức thành công 05 tọa đàm khoa học thuộc hoạt động khoa học chung.

 

Về công tác tổ chức cán bộ, Viện đã hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch và được Viện Hàn lâm phê duyệt.

 

Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong quý I năm 2024, Chi bộ Viện kết hợp với Công đoàn tổ chức chuyến đi Về nguồn tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, 02 đảng viên của Chi bộ cũng tham gia và gửi bài viết cho Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới” và tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

 

ThS. Cao Việt Thăng phát biểu

 

Dự thảo Báo cáo cũng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong các công tác: Tổ chức cán bộ và đào tạo; thi đua – khen thưởng; kế hoạch – tài chính và quản trị; hợp tác quốc tế; thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

 

Từ những đánh giá trong các mảng công tác, dự thảo Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

 

Về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự thảo Báo cáo đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó với công tác nghiên cứu khoa học yêu cầu hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao; 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

 

Ngoài ra, Viện cần duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, môi trường làm việc của viên chức. Viện cũng cần tích cực triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện đã được nghị quyết Chi bộ thông qua nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các giải pháp thành lập các nhóm nguyên cứu chuyên sâu, chú trọng các biện pháp thúc đẩy tinh thần hăng say nghiên cứu của viên chức.

 

Sau đó, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của TS. Phạm Thị Thúy Nga, TS. Nguyễn Linh Giang, ThS. Lê Phương Hoa, ThS. Nguyễn Lê Dân, CN. Phạm Xô Việt về hợp tác quốc tế, hoạt động của Đoàn Thanh niên và các vấn đề khác.

 

Toàn cảnh hội nghị