•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng công tác năm 2021

16/12/2020
Ngày 15/12/2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng công tác năm 2021 tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện trưởng Viện NC Văn hóa và đông đảo đảng viên Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp gồm các đồng chí trong Chi ủy: đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư, Viện trưởng; đ/c Cao Việt Thăng, Phó Bí thư; đ/c Nguyễn Đình Sơn, Chi ủy viên. Thư ký Hội nghị là đ/c Hoàng Kim Khuyên.

 

Đ/c Cao Việt Thăng (đứng) đọc dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020

 

Tại Hội nghị, đ/c Cao Việt Thăng đọc dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021.

 

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2020, đ/c Cao Việt Thăng nhấn mạnh, Chi bộ đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Hoạt động công tác Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể đoàn kết, đồng thuận, chủ động, sáng tạo trong điều hành, quản lý, lãnh đạo cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy Viện đã tiếp tục củng cố môi trường lành mạnh, ổn định, đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Trong đó, Chi bộ đã chỉ đạo hoàn thiện 03 danh mục trong Đề án vị trí việc làm trình Viện Hàn lâm làm căn cứ đề xuất điều chỉnh kế hoạch tinh giản biên chế. Chi bộ đã chỉ đạo Viện quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ được quy hoạch, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn nhân sự để bổ nhiệm chức danh quản lý cấp Viện, cấp Phòng.  

 

Ngoài ra, hầu hết đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Tất cả đảng viên đều được Chi bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã bình xét 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Đảng uỷ Viện Hàn lâm xét khen thưởng 4 đồng chí này và đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm xét công nhận Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về phương hướng công tác năm 2021, Chi bộ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Viện triển khai kịp thời và hoàn thành nhiệm vụ của Viện đã được tập thể công chức, viên chức, người lao động của Viện thống nhất trong Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Chi bộ cũng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của các cấp ủy Đảng, và của Viện Hàn lâm.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo công tác chuyên môn năm 2021, Chi bộ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Viện rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Viện và định hướng nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, chỉ đạo Viện có các biện pháp tham gia đấu thầu, khai thác các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, địa phương, Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ.

 

Chi bộ cũng đề nghị lãnh đạo Viện nghiên cứu tăng số lượng và kinh phí thực hiện đề tài cấp cơ sở, khuyến khích cán bộ nghiên cứu có trình độ thạc sĩ, cử nhân thực hiện các đề tài cấp cơ sở của cá nhân; tăng trách nhiệm của các thành viên tham gia đề tài các cấp; thực hiện chế độ khuyến khích cho các chủ nhiệm đề tài cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Ngoài ra, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Viện cụ thể hóa và thực hiện các chỉ tiêu KPI trong hoạt động khoa học.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy năm 2020

 

Tiếp theo, đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy năm 2020.

 

Sau đó, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho hai dự thảo báo cáo trên. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, 02 báo cáo đã được xây dựng nghiêm túc, bao quát được các hoạt động của Chi bộ, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

Góp ý tại Hội nghị, đ/c Phạm Thị Thúy Nga cho rằng, Báo cáo cần nên bật những việc đã làm được trong Đề án vị trí việc làm và vấn đề tinh giản biên chế. Về ưu điểm, công tác bổ nhiệm cán bộ trong năm 2020 đã thành công do Chi bộ đã chủ động chuẩn bị và đưa các cán bộ đã quy hoạch tham gia các lớp đào tạo và  bồi dưỡng chuyên môn. Về phương hướng thực hiện đề tài cơ sở, đ/c Thúy Nga nhất trí với cách thức cá nhân phụ trách đề tài chứ không theo nhóm. Kết quả nghiên cứu của đề tài cần được xuất bản thành sách để nâng cao chất lượng khoa học của đề tài và tăng trách nhiệm cho cá nhân. Cùng với đó, có chính sách thưởng với các đề tài đạt loại xuất sắc.

 

Đ/c Phạm Thị Thúy Nga (bìa phải) góp ý vào dự thảo Báo cáo

 

Về phương hướng và gợi mở chủ đề cho sinh hoạt chuyên đề năm tới, theo đ/c Nguyễn Linh Giang, sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra, Chi bộ có thể tổ chức các cuộc sinh hoạt để tìm hiểu những điểm mới, phần trọng tâm về nhà nước và pháp luật trong văn kiện của Đại hội.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Phương Châm cho rằng, trong năm 2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ chính, đó là: tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020–2025, tổ chức hội thảo chuyên đề và công tác phát triển Đảng.

 

Góp ý về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đ/c Phương Châm chia sẻ với đề xuất đề tài cơ sở do cá nhân thực hiện. Trong nhiều năm qua, các đề tài cơ sở của Viện NC Văn hóa đều do cá nhân đảm nhận. Việc này giúp người thực hiện được độc lập, tự chủ và tự quyết về vấn đề mà mình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tạo được dấu ấn cá nhân. Từ đó, những kinh nghiệm có được từ việc thực hiện các đề tài sẽ giúp nhà nghiên cứu trở thành các chuyên gia. Đ/c Phương Châm chia sẻ thêm, phần lớn các bài báo công bố quốc tế của Viện NC Văn hóa đến từ kết quả nghiên cứu của các đề tài cơ sở chứ không phải là các đề tài cấp Nhà nước hay cấp Bộ.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Châm phát biểu tại Hội nghị

 

Ngoài ra, đ/c Phương Châm nhất trí với kiến nghị của Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật là giảm thiểu các công việc liên quan đến công tác Đảng. Hiện nay, công tác Đảng đang gia tăng, bị hành chính hóa và chiếm nhiều thời gian thực hiện gây ảnh hưởng đến các công việc khác của các đồng chí trong Chi ủy.

 

Thay mặt Chi ủy, đ/c Nguyễn Đức Minh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ bổ sung vào hai bản báo cáo. Tiếp theo, đ/c Cao Việt Thăng công bố kết quả phân loại đảng viên và đánh giá, phân loại cơ sở Đảng năm 2020.

 

Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2020 và xây dựng phương hướng công tác năm 2021 kết thúc trong không khí vui mừng của toàn thể đảng viên. Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.