•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

21/12/2020
Ngày 18/12/2020, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) và các đại biểu đại diện cho Ban Quản lý khoa học; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện NC Tôn giáo và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị (từ trái sang phải): TS. Phạm Thị Thúy Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh,

TS. Nguyễn Linh Giang

 

Sau phần chào cờ, Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp tổng kết gồm 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật. ThS. Chu Thị Thanh An là thư ký Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Thúy Nga trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Phần trình bày tập trung vào việc chỉ ra những mặt tích cực, nổi bật trong hoạt động của Viện, đặc biệt là hoạt động khoa học, cũng như nêu ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác.

 

Về kết quả nghiên cứu hoạt động khoa học, các đề tài cấp Bộ triển khai giai đoạn 2019-2020 đã được nghiệm thu cấp cơ sở và đang gửi hồ sơ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Ngoài các hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các đề tài, Viện đã tổ chức thành công 01 hội thảo quốc tế, 01 hội thảo cấp Viện chuyên ngành và 02 hội thảo cấp Viện Hàn lâm. Việc tổ chức các hội thảo được thực hiện rất nghiêm túc, chuyên nghiệp và được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Nội dung các hội thảo đã tạo nền móng khoa học để thúc đẩy các nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trong giai đoạn tới.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác năm 2020 của Viện Nhà nước và Pháp luật còn một số mặt hạn chế, yếu kém sau:

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa thường xuyên.

- Một số viên chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động.

- Một số đề tài có chất lượng chưa cao, một số cán bộ nghiên cứu chưa đảm bảo định mức nghiên cứu khoa học.

- Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu chưa có bước tiến đột phá.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết

 

Trong năm 2021, mục tiêu chung của Viện Nhà nước và Pháp luật là xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định, phát triển; hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột suất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao; từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả làm việc, nhất là chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì kỷ luật lao động, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Cùng với đó, phương hướng công tác năm 2021 là xây dựng Chiến lược phát triển Viện đến năm 2030; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồi nhân lực của Viện.

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Viện, từ thực tiễn triển khai các hoạt động công tác năm 2020 và căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Viện Nhà nước và Pháp luật kiến nghị với Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các Ban chức năng của Viện Hàn lâm 04 vấn đề chính sau:

- Đề nghị Viện Hàn lâm giao biên chế cho Viện; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả vị trí việc làm và Khung năng lực của vị trí việc làm của Viện; phê duyệt đề xuất sửa đổi Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 để triển khai tinh giản biên chế của Viện.  

- Đề nghị Viện Hàn lâm tiếp tục mở các khóa học nâng cao, các lớp bồi dưỡng để đáp ứng việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, chuẩn hóa các tiêu chuẩn về quản lý.

- Đề nghị nâng cấp dung lượng và cải thiện tính năng hoạt động của hệ điều hành điện tử và thư điện tử.

- Nâng cấp phần mềm của hệ thống văn bản điều hành để hoạt động tốt hơn, hiện nay vẫn có hiện tượng treo, khó tải tài liệu.

 

TS. Nguyễn Linh Giang đọc các quyết định thi đua, khen thưởng năm 2020

 

Sau đó, TS. Nguyễn Linh Giang đọc các quyết định thi đua, khen thưởng do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đã ký.

 

Tiêó theo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, Báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

Về hoạt động hợp tác quốc tế trong năm tới, ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương cho rằng, để tổ chức các hội thảo về nghiên cứu chính sách dựa trên kế hoạch lập pháp của Quốc hội, Viện ta cần hợp tác với các Viện khác thuộc Viện Hàn lâm có thế mạnh trong điều tra, khảo sát như Viện Xã hội học, Viện NC Gia đình và Giới để đưa ra các quan điểm, luận cứ khoa học không chỉ mang tính lý luận mà còn thể hiện tính thực tiễn cao.

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết

 

Về phương hướng từ năm 2022 triển khai đề tài cơ sở (ĐTCS) do cá nhân thực hiện, TS. Phan Thanh Hà tán đồng với đề xuất này. PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cũng cho biết thêm, số lượng ĐTCS từ năm 2022 sẽ nhiều hơn so với các năm trước. Cử nhân và thạc sĩ, những nghiên cứu viên trẻ, chắc chắn sẽ là những người tham gia ĐTCS. Viện khuyến khích các ĐTCS công bố sách từ kết quả nghiên cứu của mình cùng với đó sẽ có chính sách thưởng. Việc tăng số lượng ĐTCS đồng nghĩa với việc số bài báo khoa học cũng sẽ tăng lên.

 

TS. Nguyễn Linh Giang cũng trao đổi về việc xây dựng Bộ chỉ số KPI (Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) của Viện. Bà mong muốn Viện Hàn lâm tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, thảo luận rồi thống nhất và sớm công bố Bộ chỉ số KPI của Viện Hàn lâm để các đơn vị dựa vào đó để sớm triển khai áp dụng.

 

Góp ý vào dự thảo Báo cáo, TS. Bùi Đức Hiển đề xuất, Viện nên dành một khoản tiền riêng để tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học đột xuất do cán bộ Viện đề xuất liên quan đến các vấn đề cấp bách đang được xã hội quan tâm. Những tọa đàm này sẽ thể hiện tiếng nói của Viện và nâng cao vị thế của Viện ta.

 

Hội nghị cũng đón nhận những ý kiến góp ý của TS. Hoàng Kim Khuyên, Vũ Hoàng Dương và các cán bộ khác về các vấn đề được nêu trong dự thảo Báo cáo.

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thanh Tùng (Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm) cho rằng, dự thảo Báo cáo của Viện ngắn gọn và súc tích. Những định hướng hoạt động của Viện rất căn cơ và cụ thể. Viện cũng là một trong những đơn vị của Viện Hàn lâm luôn chấp hành và tuân thủ tốt các quy định, quyết định của Viện Hàn lâm.

 

Theo ThS. Nguyễn Thanh Tùng, các đề xuất của Viện với Viện Hàn lâm là rất chính đáng như Đề án Vị trí việc làm, Bộ chỉ số KPI,… Ông cũng mong muốn Viện tiếp tục đưa ra những đóng góp với Ban Quản lý khoa học về tiêu chí của KPI cũng như tham mưu cho Viện Hàn lâm về các giải pháp liên quan đến Quy chế chi tiêu nội bộ, Đề án Vị trí việc làm,…

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn và thay mặt Viện tiếp thu những ý kiến, góp ý, gợi mở của ThS. Nguyễn Thanh Tùng. Ông mong muốn cán bộ Viện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ do Viện Hàn lâm giao. Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, công chức, viên chức để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo tổng kết và tổ chức thực hiện.