•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Họp bàn công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật

22/03/2017
Ngày 21/3/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức cuộc họp bàn về công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật.

Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ trì cuộc họp

 

Thành phần tham gia cuộc họp gồm các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chi ủy, Lãnh đạo Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và các nghiên cứu viên cao cấp.

 

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật dự kiến diễn ra trong tháng 9 năm 2017. Tại cuộc họp, Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phổ biến đề cương và chương trình chi tiết, lịch trình cụ thể thực hiện các công việc cho các hoạt động kỷ niệm.

 

Một trong những sản phẩm quan trọng để đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Viện là cuốn kỷ yếu. Nội dụng cuốn sách cần nêu bật được kết quả của hoạt động tổng kết, đánh giá về các hoạt động của Viện, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật trong 50 năm qua của từng cá nhân, từng phòng và tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Các thành viên tại cuộc họp đã thảo luận về bố cục, nội dung và cách trình bày trong kỷ yếu. Bàn về nội dung của kỷ yếu, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị cho rằng, Báo cáo chính cần phải bao quát được toàn bộ các hoạt động của Viện bao gồm nghiên cứu khoa học, hành chính, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể. Lý lịch cán bộ Viện nên thu gọn trong một trang sách. Theo đó, với các cán bộ nghiên cứu, kết quả nghiên cứu khoa học cần giới thiệu theo dạng nêu số lượng đề tài tham gia, sách, bài báo đăng tạp chí chuyên ngành và các sản phẩm khoa học khác.

 

Theo PGS.TS. Vũ Thư, các bài trong Báo cáo nên viết theo từng lĩnh vực nghiên cứu chứ không theo chuyên ngành của các phòng. Các nhà khoa học sẽ chủ động lựa chọn lĩnh vực mà mình đang tập trung nghiên cứu và có chuyên môn sâu. Tiểu ban Văn kiện sẽ tổng hợp và chắt lọc các bài viết này để đưa vào kỷ yếu.

 

Trao đổi tại cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Như Phát cho rằng, để đánh dấu sự kiện này, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật cần phát hành một số tạp chí riêng đăng các bài báo khoa học của cán bộ Viện. Đồng ý với quan điểm trên, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã chủ động đặt hàng một số nhà khoa học viết bài về các chủ đề: pháp luật cạnh tranh; nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội trong luật hình sự; quyền con người; tài phán hiến pháp; chính quyền địa phương;…

 

Một số công việc khác phục vụ cho lễ kỷ niệm cũng được các thành viên tại cuộc họp bàn thảo và thống nhất phương án thực hiện: kịch bản lễ kỷ niệm, vận động tài trợ, xây dựng video clip, chương trình văn nghệ,…