•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Lễ phát động thi đua năm 2023

01/03/2023
Ngày 27/02/2023, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023.

ThS. Nguyễn Thị Hưng (áo xanh) báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

 

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm có: TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách Viện; TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. Thư ký hội nghị là ThS. Nguyễn Thu Dung.

 

Mở đầu, ThS. Nguyễn Thị Hưng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Kết quả của phong trào thi đua thể hiện trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện: Nghiên cứu khoa học; xây dựng chính sách pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở; tổ chức cán bộ.

 

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Viện quan tâm, quán triệt và Viện thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và với các phong trào thi đua chung.

 

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng chất lượng, hiệu quả và sự phấn đấu của tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Viện.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Viện đã đề ra 05 trọng tâm:

 • Tiếp tục, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện; nội dung giao kết thi đua (có văn bản riêng) phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế; kết quả thi đua gắn với đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết cần nghiêm túc để đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua.
 • Khen thưởng, tuyên dương các gương người tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó; kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.
 • Thực hiện các hoạt động khác trong Kế hoạch phát động thi đua và nội dung giao kết thi đua năm 2023 của Viện.

TS. Nguyễn Linh Giang công bố các quyết định thi đua khen thưởng

 

Tiếp theo, TS. Nguyễn Linh Giang công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm và Viện Nhà nước và Pháp luật cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022. Theo đó, Viện Nhà nước và Pháp luật có 43 viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 06 cá nhân được tặng thưởng có thành tích trong các lĩnh vực công tác, 10 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 

Sau đó, TS. Phạm Thị Thúy Nga phổ biến kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2023. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Viện Hàn lâm. Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2022, toàn thể cán bộ, viên chức cần bám sát phương châm hành động của Viện Hàn lâm Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển” nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện.

 

Các phong trào thi đua cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện và của các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính quyền và hệ thống chính trị của Viện nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả của phong trào thi đua; gắn thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các bộ phận trong Viện, các đoàn thể và tất cả viên chức, người lao động trên cơ sở nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bộ phận trong Viện hợp tác và thi đua với nhau, các cá nhân hợp tác và thi đua với nhau. Thi đua từ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đến thực hiện đúng hạn và có chất lượng công việc.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa) phổ biến kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2023

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga cho biết, Viện sẽ có hình thức hỗ trợ, khen thưởng bằng tiền dành cho các cá nhân thực hiện xuất bản sách chuyên khảo và công bố quốc tế, đặc biệt là các tạp chí trong danh mục ISI/SCOPUS.  

 

Nội dung thi đua năm 2023 của Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào các công tác sau:

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023;
 • Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm (02/12/1953 – 02/12/2023);
 • Thi đua trong công tác tổ chức, cán bộ;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng;
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
 • Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Tham gia tích cực các phong trào khác. 

TS. Hoàng Kim Khuyên phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

 

Sau đó, TS. Dương Quỳnh Hoa (phòng Luật Dân sự) và TS. Hoàng Kim Khuyên (phòng Luât Kinh tế) đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Hai nhà khoa học cám ơn Lãnh đạo Viện, Chi bộ và đồng nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ trong hoạt động nghiên cứu. TS. Quỳnh Hoa thể hiện sự quyết tâm, cố gắng hơn nữa khi khẳng định sẽ tiếp tục chú trọng đến việc công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế.

 

Cuối buổi lễ, đại diện các đơn vị trong Viện đã ký bản giao ước thi đua để triển khai thực hiện.