•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

27/12/2019
Ngày 20/12/2019, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); đồng chí Nguyễn Thị Loan, đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và các đại biểu đại diện cho Ban Quản lý khoa học; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Thi đua khen thưởng; Văn phòng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tham dự Hội nghị còn có  PGS.TS. Vũ Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện NC Tôn giáo cùng toàn thể hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh trao Huân chương Lao động hạng ba cho PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (bìa phải)

và PGS.TS. Lê Mai Thanh (bìa trái)

 

Mở đầu là lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và PGS.TS. Lê Mai Thanh. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Đặng Nguyên Anh chúc 02 đồng chí có sức khỏe tốt để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giáo dục.

 

Trong suốt quá trình công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS.TS. Lê Mai Thanh, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

PGS.TS. Lê Mai Thanh phát biểu cám ơn đồng nghiệp, các bộ phận ở Viện Hàn lâm đã hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng, vinh dự này không chỉ là của riêng mình mà còn là của tập thể Viện Nhà nước và Pháp luật. Đây là một tập thể luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Cả hai đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình vào hoạt động nghiên cứu và giáo dục, đào tạo.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và TS. Phạm Thị Thúy Nga tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

và PGS.TS. Lê Mai Thanh

 

Tiếp theo, Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành buổi họp tổng kết gồm 03 đồng chí: PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. ThS. Chu Thị Thanh An là thư ký Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

Đánh giá chung về hoạt động của Viện trong năm 2019, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, năm 2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã quán triệt, hưởng ứng và phát động thi đua theo phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển” do Viện Hàn lâm đưa ra. Kết quả đạt được là đơn vị đã duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Điều này thể hiện rất rõ trong việc rà soát, sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, trong xây dựng, hoàn thiện khung năng lực, danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị và thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Lãnh đạo Viện đã có đổi mới, sáng tạo trong hợp tác trong nước và quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp Phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Việc hoàn thành nhiệm vụ với chi phí hợp lý hơn (công sức, thời gian, tài chính). Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.   

 

Công tác năm 2019 của Viện Nhà nước và Pháp luật đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được tổ chức thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động của Viện. Viện đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên của Viện và nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở hầu hết các cấp độ. Các đề tài cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các đề tài cấp Bộ, cấp Viện được nghiệm thu đúng hạn. Các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.

- Kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2019, cán bộ Viện đã công bố 08 cuốn sách chuyên khảo và bình luận khoa học; 69 bài tạp chí, trong đó có 01 bài tạp chí quốc tế; 01 đồng tác giả sách quốc tế. Số lượng cán bộ có tham luận tại hội thảo quốc tế cũng tăng lên.

- Hoạt động hợp tác trong nước được đẩy mạnh và mở rộng với các hoạt động phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học với một số địa phương, đối tác mới.

- Hoạt động hợp tác quốc tế dần lấy lại sự ổn định với 04 hội thảo quốc tế, số lượng đoàn vào, đoàn ra tăng so với năm trước và kinh phí đoàn ra chủ yếu do cán bộ tự tìm kiếm. Hoạt động hợp tác quốc tế góp phần củng cố uy tín của Viện trên bình diện quốc tế.

- Tạp chí duy trì số lượng ấn phẩm, chất lượng và thời hạn xuất bản.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Để có được những kết quả trên là do các nguyên nhân sau:

- Nhiều cán bộ Viện đã nỗ lực, cố gắng vươn lên, phấn đấu nhiều hơn năm 2018; phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân.

- Đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác.

- Duy trì, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy; sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo Viện; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể.

- Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ quản lý, nghiên cứu lâu năm; sự ủng hộ, động viên của các thế hệ cán bộ Viện.

- Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ.

- Sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng và các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

 

Bên cạnh những thành tựu kể trên, công tác năm 2019 của Viện còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa thường xuyên. Một số viên chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Một số đề tài có chất lượng chưa cao, một số cán bộ nghiên cứu chưa đảm bảo định mức nghiên cứu khoa học. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu chưa có bước tiến đột phá.

 

Trong năm 2020, mục tiêu chung của Viện Nhà nước và Pháp luật là xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định, phát triển; hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao; từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả làm việc, nhất là chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì kỷ luật lao động, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Cụ thể là:

- Tập thể Viện phấn đấu đạt được một trong các danh hiệu thi đua sau đây: được tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm; Tập thể Viện, Tạp chí và ít nhất 8/13 phòng, Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao. 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

- Hoàn thành 100% kế hoạch ngân sách được giao; không có vấn đề tồn tại cần khắc phục sau quyết toán ngân sách năm 2019.

- Giữ vững tôn chỉ hoạt động, uy tín của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt tôn chỉ, mục đích thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật.   

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đề ra các giải pháp sau:

- Phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ nghiên cứu của Viện được triển khai theo định hướng nghiên cứu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và gắn với định hướng, chiến lược phát triển của Viện Hàn lâm. Các trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, phó phụ trách phòng của các phòng nghiên cứu hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài và các thành viên của phòng mình tham gia đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các thành viên của phòng mình trong thực hiện các đề tài đó.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý. Lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; thực hiện chức năng định hướng, điều tiết, kiểm tra, giám sát, khuyến khích và hỗ trợ các phòng, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Các trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, phó phụ trách phòng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, duy trì kỷ luật lao động và  giữ gìn tinh thần đoàn kết trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia. Viện tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, bộ phận và nhiệm vụ của các cá nhân cho phù hợp với thực tế của đơn vị, quy hoạch cán bộ, năng lực cán bộ, hạn chế sự trùng lặp, bỏ trống trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Viện Hàn lâm; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc của cán bộ nghiên cứu và đội ngũ làm công tác phục vụ nghiên cứu; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công văn đi và đến.

  

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, Báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương trao đổi tại Hội nghị

 

Nhân dịp Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí đến từ các Ban chức năng của Viện Hàn lâm, ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương trao đổi về việc vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. ThS. Dương cho biết, điều chưa thuận tiện là những văn bản mới được giao để giải quyết không được phân vào mục riêng mà nằm trong mục văn bản đến nói chung, bao gồm cả văn bản mang tính thông báo. Vì thế, cán bộ mất nhiều thời gian để tìm văn bản được giao giải quyết dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cho rằng, qua Báo cáo, các đồng chí đã khẳng định được năng lực của mình thông qua các xuất bản phẩm, tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia cũng như các báo cáo tư vấn cho Viện Hàn lâm và các cơ quan của Chính phủ. Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, ông ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong năm 2019.

 

Về hợp tác quốc tế, Viện Nhà nước và Pháp luật nổi trội trong hợp tác với đối tác đến từ Đức và vẫn giữ được truyền thống đó. Tuy nhiên, GS.TS. Đặng Nguyên Anh mong muốn Viện cần tìm kiếm và mở rộng các đối tác đến từ các nước khác, đặc biệt là các quốc gia Châu Á, nơi có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Góp ý về phương hướng công tác năm 2020, GS.TS. Đặng Nguyên Anh yêu cầu Viện thực hiện quy hoạch cán bộ bên chính quyền ngay trong Quý 1 năm 2020 để có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng. Bên cạnh đó, về xuất bản phẩm tạp chí, Viện nên chú ý đến việc xuất bản trực tuyến để giảm chi phí và tăng hiệu quả tiếp cận. Về công bố khoa học, Viện khuyến khích cán bộ nghiên cứu xuất bản bài báo trên các tạp chí trong danh mục của Hội đồng chức danh giáo sư, đồng thời sản phẩm của các đề tài khoa học cũng nên đáp ứng yêu cầu này. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng đề nghị Viện lên kế hoạch xây dựng hệ đề tài trong 05 năm (trung hạn) và 10 năm (dài hạn) tới. Việc xây dựng hệ đề tài sẽ giúp hệ thống lại những gì đã làm được, những gì cần tiếp tục làm để Viện Hàn lâm nắm được định hướng nghiên cứu của Viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn và thay mặt Viện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý, gợi mở của GS.TS. Đặng Nguyên Anh. Ông cho biết Hội đồng khoa học của Viện đã lên kế hoạch về chiến lược nghiên cứu khoa học trong 05 năm tới và sẽ trình lên Viện Hàn lâm hệ đề tài trong 05 năm tới trong năm 2020. Ông mong muốn cán bộ Viện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ do Viện Hàn lâm giao. Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, cán bộ, viên chức để tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo tổng kết và tổ chức thực hiện.