•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo: Công văn về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp năm 2020

05/06/2020
Căn cứ Công văn số 1087/BGDĐT-NGCBQLGD và Công văn số 1089/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và Giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 774/KHXH-TCCB ngày 1/6/2020 đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc thông báo công khai các văn bản trên lên Cổng thông tin điện tử.

Theo yêu cầu của Viện Hàn lâm, Viện Nhà nước và Pháp luật đăng lên website thông báo công khai văn bản hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và Giảng viên cao cấp (hạng I) để viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi.

 

Nội dung chi tiết trong các tệp đính kèm.