•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát động thi đua năm 2022

11/03/2022
Ngày 08/03/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Mít-tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và Lễ phát động thi đua năm 2022. Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã tham gia buổi lễ bằng hình thức trực tuyến.

Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nữ của Viện

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn, phát biểu gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ nữ trong Viện luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trân trọng ghi nhận thành tích, tinh thần làm việc, sự phấn đấu không ngừng nghỉ của các cán bộ nữ; hy vọng các chị em trong Viện tiếp tục cố gắng phát huy năng lực và tâm huyết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

 

Không khí buổi lễ càng thêm vui vẻ và hào hứng hơn với những lời chúc, chia sẻ những suy nghĩ, kỷ niệm của các cán bộ trong Viện.

 

Trong phần tiếp theo của buổi lễ, Viện đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2022. Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch Công đoàn. Thư ký hội nghị là ThS. Phạm Thị Hiền.

 

Mở đầu, ThS. Nguyễn Thị Hưng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Kết quả của phong trào thi đua thể hiện trong các lĩnh vực: tham gia xây dựng chính sách pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở; tổ chức cán bộ.

 

Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Viện quan tâm, quán triệt Viện thực hiện có kết quả tốt. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và với các phong trào thi đua chung.

 

Chủ tịch Công đoàn, ThS. Nguyễn Thị Hưng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

 

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng chất lượng, hiệu quả và sự phấn đấu của tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Viện. Những thành quả này đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) ghi nhận khi Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị trực thuộc duy nhất vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Viện Hàn lâm.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Viện đã đề ra 05 trọng tâm:

 • Tiếp tục, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện; nội dung giao kết thi đua (có văn bản riêng) phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế; kết quả thi đua gắn với đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết cần nghiêm túc để đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua.
 • Khen thưởng, tuyên dương các gương người tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó; kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.
 • Thực hiện các hoạt động khác trong Kế hoạch phát động thi đua và nội dung giao kết thi đua năm 2022 của Viện.

Tiếp theo, TS. Phạm Thị Thúy Nga công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm và Viện Nhà nước và Pháp luật cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2021. Trong đó, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đón nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 06 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

Sau đó, TS. Phạm Thị Thúy Nga đã phổ biến kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2022. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Viện Hàn lâm. Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần bám sát phương châm hành động của Viện Hàn lâm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện.

 

Phó Viện trưởng, TS. Phạm Thị Thúy Nga phổ biến kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2022

 

Các phong trào thi đua cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện và của các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính quyền và hệ thống chính trị của Viện nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả của phong trào thi đua; gắn thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các bộ phận trong Viện, các đoàn thể và tất cả công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bộ phận trong Viện hợp tác và thi đua với nhau, các cá nhân hợp tác và thi đua với nhau. Thi đua từ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đến thực hiện đúng hạn và có chất lượng công việc.

 

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, vai trò và sự chủ động, sáng tạo của Công đoàn, của Đoàn Thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận trong Viện, các đoàn thể, vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, của đảng viên. Khuyến khích và tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nội dung thi đua năm 2022 của Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào các công tác sau:

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022;
 • Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Thi đua trong công tác tổ chức, cán bộ;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng;
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
 • Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Tham gia tích cực các phong trào khác. 

Viện trưởng Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua

 

Tiếp theo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua. Ông cho rằng, trong năm 2022, Viện sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ dịch bệnh, từ nội bộ của đơn vị như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi một số cán bộ đã nghỉ hưu. Vì thế, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh mong muốn các cán bộ, viên chức và tập thể trong Viện tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn để đạt được các mục tiêu đề ra. Các thiết chế trong Viện phải thực hiện tốt nhiệm vụ, các đồng chí trưởng phòng cần phát huy vai trò đứng đầu, duy trì trách nhiệm để làm việc đạt chất lượng. Hiệu quả của phong trào thi đua thông qua năng lực cán bộ, số lượng và chất lượng công trình khoa học mà cán bộ công bố. Các nguồn lực cố gắng phát huy thành quả đạt được năm 2021 và sẽ đạt thành tích năm 2022 với chất lượng tốt hơn.

 

Sau đó, TS. Trần Văn Biên, Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật và ThS. Nguyễn Lê Dân, nghiên cứu viên, đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.