•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật phát động thi đua năm 2019

29/03/2019
Ngày 27/3/2019, tại Hội trường tầng 2, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức lễ phát động công tác thi đua năm 2019. Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã có mặt và tham gia buổi lễ.

TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì buổi lễ.

 

Mở đầu, ThS. Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm  2018, Viện đã tham gia góp ý hơn 60 dự án văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương gửi đến. Viện cũng đã tham gia góp ý một số dự thảo văn bản của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã thường xuyên hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý; soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ pháp lý khác; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đào tạo khoa học pháp lý; cử luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức;... Cụ thể, Trung tâm đã tư vấn hơn 79 vụ việc với trên 100 lượt người được tư vấn trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, lao động, hành chính. Trong công tác tổ chức - cán bộ, Viện đã tiếp tục rà soát và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; bổ nhiệm một số cán bộ; xét nâng lương trước thời hạn;...

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Viện đã đề ra 05 trọng tâm:

 • Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, kết quả thi đua gắn với đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết cần nghiêm túc để đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua.
 • Khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.
 • Thực hiện các hoạt động khác trong Kế hoạch phát động và thực hiện thi đua năm 2019 của Viện.

Tiếp theo, ThS. Nguyễn Thanh Tùng công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Viện Nhà nước và Pháp luật cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018.

 

Đối với danh hiệu thi đua tập thể, Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định tặng thưởng cho 07 tập thể lao động xuất sắc, gồm có: Viện Nhà nước và Pháp luật; phòng Luật Kinh tế; phòng Luật Quốc tế; phòng NC Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội; phòng Luật Môi trường; phòng Thông tin - Thư viện và phòng Luật Dân sự. 

 

Đối với danh hiệu thi đua cá nhân, Viện Nhà nước và Pháp luật có 49 viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 09 cá nhân được tặng thưởng có thành tích trong các lĩnh vực công tác; 07 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, gồm có: Nguyễn Thu Dung, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Hường, Bùi Đức Hiển, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Thị Vinh. Ngoài ra, đ/c Bùi Đức Hiển đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm và đ/c Nguyễn Tiến Đức được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Sau đó, TS. Phạm Thị Thúy Nga đã phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác thi đua. Năm 2019 là năm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần bám sát phương châm hành động của Viện Hàn lâm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện.

 

Các phong trào thi đua bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện và của các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính quyền và hệ thống chính trị của Viện nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả của phong trào thi đua.

Phong trào thi đua cần nhận được sự tham tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức; thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thiết thực, tránh hình thức. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể được để ra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

 

Nội dung thi đua năm 2019 của Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào các công tác sau:

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019;
 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Thi đua trong công tác tổ chức, cán bộ;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng;
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
 • Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Tham gia tích cực các phong trào khác. 

ThS. Lê Phương Hoa, ThS. Nguyễn Tiến Đức, TS. Bùi Đức Hiển và một số cán bộ khác đã nêu ý kiến, góp ý vào bản kế hoạch thi đua. Nhìn chung, các ý kiến đều mong muốn công tác thi đua tránh hình thức, cào bằng và giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.

 

Cuối buỗi lễ, đại diện lãnh đạo Viện, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ quản lý các phòng, các bộ phận trong Viện đã ký giao ước thi đua.

 

Một số hình ảnh tại lễ phát động thi đua:

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phương hướng năm 2019

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung công tác thi đua năm 2019

 

ThS. Nguyễn Tiến Đức góp ý vào kế hoạch thi đua

 

Đại điện các phòng đón nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc

 

Các cá nhân đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

Toàn cảnh buổi lễ phát động thi đua