•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật phát động thi đua năm 2020 và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

13/03/2020
Ngày 06/03/2020, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức lễ phát động công tác thi đua năm 2019. Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện đã có mặt và tham gia buổi lễ.

Hội nghị đã bầu Ban chủ trì buổi lễ gồm có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng; TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng và ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn. Thư ký hội nghị là ThS. Chu Thị Thanh An.

 

Trước lễ phát động thi đua, đ/c Nguyễn Thị Ngân, phụ trách kế toán đã báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2020. Sau đó, ThS. Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm  2019, Viện đã tham gia góp ý gần 60 dự án văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương và một số dự thảo văn bản của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở, Trung tâm Tư vấn pháp luật đã thường xuyên hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý; soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ pháp lý khác; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;... Cụ thể, Trung tâm đã tư vấn 80 vụ việc với trên 100 lượt người được tư vấn trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, lao động và an sinh xã hội, hành chính. Trong công tác tổ chức - cán bộ, Viện đã tiếp tục rà soát và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số viên chức quản lý; xét nâng lương trước thời hạn; xây dựng và trình Viện Hàn lâm 3 danh mục về vị trí việc làm; tổ chức quy hoạch cán bộ quản lý;...

 

Nhìn chung, năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Viện quan tâm, quán triệt. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và với các phong trào thi đua chung.

 

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng đến chất lượng, hiệu quả và sự phấn đấu của tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Viện. Những thành quả này đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm ghi nhận khi Viện Nhà nước và Pháp luật là 01 trong 03 đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Viện Hàn lâm.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Viện đã đề ra 05 trọng tâm:

 • Tiếp tục, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện. Nội dung giao kết thi đua (có văn bản riêng) phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, kết quả thi đua gắn với đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết cần nghiêm túc để đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua.
 • Khen thưởng, tuyên dương các gương người tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.
 • Thực hiện các hoạt động khác trong Kế hoạch phát động thi đua và nội dung giao kết thi đua năm 2020 của Viện.

 

Tiếp theo, TS. Phạm Thị Thúy Nga công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm và Viện Nhà nước và Pháp luật cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2019.

 

Đối với danh hiệu thi đua tập thể, Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định tặng thưởng cho 07 tập thể lao động xuất sắc, gồm có: Viện Nhà nước và Pháp luật; Tạp chí Nhà nước và Pháp luật; phòng Luật Dân sự; phòng Luật Quốc tế; phòng NC Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội; phòng Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; phòng Thông tin - Thư viện. 

 

Đối với danh hiệu thi đua cá nhân, Viện Nhà nước và Pháp luật có 49 viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 06 cá nhân được tặng thưởng có thành tích trong các lĩnh vực công tác; 08 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, gồm có: Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Tiến Đức, Bùi Thị Hường, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Đức Minh, Trần Tuấn Minh, Phạm Thị Thúy Nga, Phạm Xô Việt. Ngoài ra, đ/c Nguyễn Tiến Đức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Sau đó, TS. Phạm Thị Thúy Nga đã phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác thi đua. Năm 2020 là năm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần bám sát phương châm hành động của Viện Hàn lâm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện.

 

Các phong trào thi đua bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện và của các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính quyền và hệ thống chính trị của Viện nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả của phong trào thi đua.

 

Thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các bộ phận trong Viện, các đoàn thể và tất cả công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bộ phận trong Viện hợp tác và thi đua với nhau, các cá nhân hợp tác và thi đua với nhau. Thi đua từ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đến thực hiện đúng hạn và có chất lượng công việc

 

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, vai trò và sự chủ động, sáng tạo của Công đoàn, của Đoàn Thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận trong Viện, các đoàn thể, vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, của đảng viên. Khuyến khích và tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nội dung thi đua năm 2020 của Viện Nhà nước và Pháp luật tập trung vào các công tác sau:

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020;
 • Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Thi đua trong công tác tổ chức, cán bộ;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng;
 • Xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
 • Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
 • Tham gia tích cực các phong trào khác. 

 

Tiếp theo, TS. Nguyễn Linh Giang – Phó Viện trưởng đã giới thiệu về Bảng tính điểm thi đua KPI sẽ được Viện Hàn lâm áp dụng để đánh giá từng đơn vị, bộ phận, cá nhân cũng như các hệ đề tài. Bảng tính điểm này được xây dựng dựa trên các tiêu chí rất cụ thể vì thế kết quả đưa ra sẽ thể hiện trung thực những kết quả đã làm được của các đơn vị cũng như cá nhân.

 

Sau đó, đại diện lãnh đạo Viện, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ quản lý các phòng, các bộ phận trong Viện đã ký giao ước thi đua.

 

Trong phần tiếp theo của buổi lễ, Công đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. ThS. Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Công đoàn, phát biểu gửi lời chúc đến toàn thể chị em trong Viện luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo Viện và các đồng nghiệp nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh tặng bó hoa tươi thắm cho ThS. Lã Trường Anh, đại diện cho các cán bộ nữ của Viện. Sau đó, đồng chí Viện trưởng cùng ThS. Nguyễn Thanh Tùng đã trao quà đến từng cán bộ nữ của Viện.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trân trọng ghi nhận thành tích, tinh thần làm việc, sự phấn đấu không ngừng nghỉ của chị em; hy vọng các chị em tiếp tục cố gắng phát huy năng lực và tâm huyết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

 

Không khí buổi lễ càng thêm vui vẻ và hào hứng hơn với những lời chúc, chia sẻ những suy nghĩa, kỷ niệm của các cán bộ trong Viện.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Viện Nhà nước và Pháp luật vinh dự đón nhận Cờ thi đua năm 2019 của Viện Hàn lâm

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác thi đua

 

Đại diện các phòng đón nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

Các cá nhân đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

TS. Dương Quỳnh Hoa thay mặt cho tập thể đăng ký thi đua năm 2020 phát biểu

 

Viện trưởng tặng hoa cho ThS. Lã Trường Anh, đại diện cán bộ nữ trong Viện nhân ngày 8/3

 

Viện trưởng phát biểu chúc mừng toàn thể chị em trong Viện

 

ThS. Nguyễn Đình Sơn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, gửi lời chúc đến chị em