•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Cần luật hóa quy trình, thủ tục QH xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước (03/08/2011)

Cùng với yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy, hoạt động của QH cũng cần tiếp tục được cải tiến nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của QH trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hiến máu cần có luật (03/08/2011)

Hành lang pháp lý cho công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện còn thiếu là vấn đề được nêu ra tại Hội nghị triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện 2011 do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hôm 30/3.

Cải cách thủ tục hành chính trong thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (03/08/2011)

Thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính nói chung và cải cách tư pháp nói riêng; đồng thời bảo đảm được quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trong khi tham gia giao dịch bảo đảm là những điểm đáng ghi nhận của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Bất cập thời điểm chuyển quyền sở hữu bất động sản (03/08/2011)

Trong hai ngày 12 - 13/5, Nhà Pháp luật Việt- Pháp phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về Bộ luật Dân sự sửa đổi.

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư công (03/08/2011)

Tại Hội thảo Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tính hiệu quả của các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng: hệ thống pháp luật về dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (đầu tư công) có phạm vi điều chỉnh rộng, nhưng chưa rõ ràng, dẫn đến hiệu quả quản lý nguồn vốn Nhà nước chưa cao. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật về đầu tư công để tiến tới minh bạch tài chính Nhà nước, tránh lãng phí, tham nhũng… là cần thiết.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Xin khất thời hạn trình Quốc hội (03/08/2011)

Theo Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19.6.2010 của Quốc hội, thì dự án Luật Giáo dục đại học (GDĐH) sẽ được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến tháng 7.2011) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai (dự kiến tháng 11.2011).

Sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng nào? (03/08/2011)

Với 90 điều mới, 103 điều sửa đổi, Bộ luật Lao động 2007 đang được xem xét điều chỉnh cơ bản. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng việc sửa đổi chỉ tập trung vào điều, khoản cụ thể thì khó mà thoát khỏi “vòng kim cô” của nguyên tắc chung. Và như vậy, liệu có đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển sâu rộng các quan hệ lao động và hội nhập với nền kinh tế thế giới?

Tìm tiêu chí, phương pháp sửa đổi Hiến pháp (03/08/2011)

Tiêu chí và phương pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 được đề cập tại tọa đàm Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, do Viện Nghiên cứu lập pháp vừa tổ chức. Còn nhiều ý kiến khác nhau, song tất cả đều hướng đến việc xây dựng bản Hiến pháp với tư cách là một đạo luật cơ bản và có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước.