•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tìm tiêu chí, phương pháp sửa đổi Hiến pháp (03/08/2011)

Tiêu chí và phương pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 được đề cập tại tọa đàm Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, do Viện Nghiên cứu lập pháp vừa tổ chức. Còn nhiều ý kiến khác nhau, song tất cả đều hướng đến việc xây dựng bản Hiến pháp với tư cách là một đạo luật cơ bản và có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước.

Về vụ các tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây rối, uy hiếp và phá hủy thiết bị kỹ thuật của tàu Bình Minh 02 (02/06/2011)

Bài viết này xin nêu ra một số khía cạnh pháp lý của vụ các tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, uy hiếp và cắt cáp của tàu Bình Minh 02.