•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Về vụ các tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây rối, uy hiếp và phá hủy thiết bị kỹ thuật của tàu Bình Minh 02 (02/06/2011)

Bài viết này xin nêu ra một số khía cạnh pháp lý của vụ các tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, uy hiếp và cắt cáp của tàu Bình Minh 02.