•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Cục Thuế cấp mã số thuế TNCN chậm nhất sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ (19/11/2010)

Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại Cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu.

Bầu cử đại biểu dân cử - cấp bách và căn cơ (10/11/2010)

Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND vừa được QH thảo luận tại phiên họp toàn thể sáng 8/11 - được xây dựng theo phương thức dùng một luật để sửa nhiều luật và áp dụng quy trình thông qua tại một kỳ họp. Phương thức và quy trình này - cho thấy thực tiễn đang đòi hỏi cấp bách về pháp luật bầu cử.

Cần triển khai đúng tiến độ, chất lượng 258 Thủ tục hành chính ưu tiên đơn giản hóa (09/11/2010)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm, đúng tiến độ, chất lượng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) ưu tiên tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010.

Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm được thể hiện rõ nét tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP (05/11/2010)

Ngày 23/7/2010 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm ra đời đã đánh dấu sự thành công bước đầu trong việc nhất thể hoá pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của nước ta, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Doanh nghiệp được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (03/11/2010)

Từ ngày 01/01/2011, tổ chức chi trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế.

Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử QH và HĐND sắp tới (29/10/2010)

Nhiều quy định mới được đưa ra trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban hành Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (29/10/2010)

Ngày 01/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Nghị định 102), thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007. So với Nghị định cũ, Nghị định đã có nhiều quy định mới mang tính đột phá, cụ thể như sau: