•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Quốc hội thảo luận hai dự luật liên quan tới quyền con người (19/06/2015)

Ngày 19/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. Đây là 2 dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã được Quốc hội cho ý kiến tại tổ và tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung để Quốc hội thảo luận, thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí: Nhiều nhưng vẫn thiếu (18/06/2015)

Theo GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Luật Báo chí và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí hiện hành dù đã bao quát được khá đầy đủ các nội dung quản lý nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa được quy định hoặc quy định thiếu cụ thể, cần bổ sung.

Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Hoàn thiện quy định áp dụng pháp luật trong giao dịch dân sự (03/04/2015)

Để tạo cơ chế pháp lý cho việc bảo vệ, tôn trọng quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân; bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật, tạo sự chủ động trong quá trình xét xử của Tòa án, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về áp dụng tập quán, tương tự pháp luật và trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Song, theo nhiều chuyên gia, các quy định này còn nhiều điểm chưa hợp lý cần sửa đổi, hoàn thiện.

Chính phủ nhất trí kiến nghị Quốc hội sửa đổi Điều 60 Luật BHXH 2014 (03/04/2015)

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Chính phủ đã thảo luận về báo cáo của các Bộ, cơ quan chức năng đối với kiến nghị của công nhân về Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực vào 1/1/2016), trong đó có quy định người tham gia BHXH không được hưởng BHXH một lần như Luật hiện hành.

Nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO (10/03/2015)

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, trong đó có chủ trương rất quan trọng là "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế". Từ phạm trù "hội nhập kinh tế quốc tế" trong văn kiện của các kỳ đại hội trước chuyển sang "hội nhập quốc tế" một cách toàn diện là một phát triển quan trọng về tư duy đối ngoại.

Biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội (05/03/2015)

Một trong những đổi mới lớn trong chính sách xử lý người chưa thành niên phạm tội được quy định trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đó là từng bước đưa ra các biện pháp thay thế xử lý hình sự. Đây là chính sách mới thể hiện rõ hơn tính nhân đạo, đề cao mục đích cải tạo người chưa thành niên phạm tội ở nước ta. Song, có nên đưa vấn đề này vào trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) hay không vẫn là băn khoăn của nhiều chuyên gia.

Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi): Thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ phù hợp với Hiến pháp 2013 (13/01/2015)

Việc sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại của Luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu mới đặt ra trong quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới thực hiện nền tài chính công khai, minh bạch.

Mối quan hệ giữa Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia theo Hiến pháp mới (08/08/2014)

* Mục đích và ý nghĩa của việc ra đời thiết chế Hội đồng bầu cử Quốc gia * Mối quan hệ độc lập tương đối giữa Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia