•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo thay đổi tên miền của website Viện Nhà nước và Pháp luật (15/06/2009)

Viện Nhà nước và Pháp luật đã đăng ký tên miền mới cho website của Viện: http://www.isl.gov.vn. Tên miền mới này bắt đầu hoạt động từ ngày 12/06/2009. Tên miền cũ: http://www.nhanuocvaphapluat.gov.vn, sẽ vẫn được duy trì song song trên Internet cho đến hết ngày 03/10/2009.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2009 (01/04/2009)

Được sự đồng ý của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và pháp luật tổ chức thi tuyển viên chức năm 2009