•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2009 (01/04/2009)

Được sự đồng ý của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và pháp luật tổ chức thi tuyển viên chức năm 2009