•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021 (03/12/2021)

Trong 02 ngày, 29/11 và 01/12/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021.
Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2020

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (27/11/2020)

Từ ngày 24 đến 26/11/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 10 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020.

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 (22/04/2020)

Trong 02 ngày, 20-21/4/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021.
Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019 (20/11/2019)

Trong 02 ngày, 14 và 15/11/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019.
Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 (29/11/2018)

Trong 02 ngày, 27 và 28/11/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2018.