•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022

12/12/2022
Trong những tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 22 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022.

Tại các phiên họp, chủ nhiệm các đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu gồm 05 người. Các thành viên Hội đồng phản biện, góp ý và đặt câu hỏi về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi về các vấn đề được Hội đồng nghiệm thu quan tâm.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí: (i) Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đối với việc thực hiện mục tiêu, nội dung của đề tài; (ii) Giá trị khoa học của đề tài; (iii) Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Tất cả các đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Trong đó, 03 đề tài do TS. Phan Thanh Hà, ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga và ThS. Trần Thị Loan là chủ nhiệm được đánh giá xuất sắc.

 

Sau khi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

 

Danh sách các đề tài và chủ nhiệm đề tài như sau:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

 1.  

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm Thị Hương Giang

 1.  

Một số vấn đề pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Dung

 1.  

Hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh trong nền kinh tế số ở Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hiền

 1.  

Khung pháp luật về kinh doanh theo hình thức đa cấp ở Việt Nam hiện nay

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương

 1.  

Thực trạng thực hiện quyền lập pháp trong nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Đình Sơn

 1.  

Kiểm soát quyền lực của nguyên thủ quốc gia bằng cơ chế tài phán hiến pháp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Lê Phương Hoa

 1.  

Tổ chức bộ máy quản trị địa phương ở CHLB Đức, vương quốc Anh và tham khảo cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hưng

 1.  

Pháp luật về quản lý thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thương Huyền

 1.  

Chế độ trách nhiệm trước cử tri của Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay

TS. Phan Thanh Hà

 1.  

Các yêu cầu đối với Việt Nam trong việc thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

TS. Nguyễn Thu Hương

 1.  

Quyền được sống trong môi trường trong lành theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

ThS. Bùi Thị Hường

 1.  

Quyền tự do biểu đạt trong pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam

ThS. Trần Thị Loan

 1.  

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài

ThS. Phạm Hồng Nhật

 1.  

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình  theo pháp luật Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Hường

 1.  

Pháp luật xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu âm thanh của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

ThS. Cao Thị Lê Thương

 1.  

Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 1.  

Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

 1.  

Chứng cứ điện tử trong tố tụng hình sự Việt Nam

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

 1.  

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga

 1.  

Sự hình thành và phát triển của nền dân chủ qua các bản hiến pháp Việt Nam

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

 1.  

Kiểm soát quyền lực nhà nước từ kinh nghiệm thời nhà Nguyễn

TS. Trương Vĩnh Khang

 1.  

Kinh nghiệm cải tạo người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù của một số nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Ngọc Mai

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

Chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Thị Hường trình bày nội dung chính của đề tài

 

PGS.TS. Vũ Thư (bìa trái) và TS. Trần Văn Biên nhận xét, góp ý về nội dung đề tài

của ThS. Bùi Thị Hường

 

TS. Nguyễn Linh Giang (giữa) và các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài của ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương

 

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương (giữa) trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

 

ThS. Phạm Thị Hiền (giữa) báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu

 

PGS.TS. Trần Đình Hảo (bìa trái) trao đổi với ThS. Phạm Thị Hiền