•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

20/11/2019
Trong 02 ngày, 14 và 15/11/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019.

Danh sách các đề tài và chủ nhiệm đề tài cụ thể như sau:

 1. Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay - ThS. Mai Thị Minh Ngọc
 2. Tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam - ThS. Lê Thương Huyền
 3. Nhà nước kiến tạo phát triển ở một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay - ThS. Nguyễn Thị Hưng
 4. Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam - TS. Nguyễn Thu Hương
 5. Pháp luật về bảo đảm quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay - ThS. Bùi Thị Hường
 6. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay – ThS. Nguyễn Thị Hường
 7. Thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nhân dân ở Việt Nam - TS. Dương Quỳnh Hoa
 8. Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay - TS. Phạm Thị Hương Lan
 9. Những vấn đề lý luận về so sánh mô hình tài phán hiến pháp trên thế giới - ThS. Lê Phương Hoa
 10. So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới - ThS. Lê Thị Hồng Xuân
 11. Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay - TS. Trương Vĩnh Khang
 12. Pháp luật về xử lý bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam - ThS. Phạm Thị Hiền
 13. Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - ThS. Phạm Thị Hương Giang

Tại phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đối với việc thực hiện mục tiêu, nội dung của đề tài;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Tất cả 13 đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Trong đó, đề tài của ThS. Nguyễn Thị Hường được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Xuất sắc.

 

Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Chủ tịch của một hội đồng nghiệm thu

 

ThS. Nguyễn Thị Hường trình bày đề tài do mình là chủ nhiệm

 

Hai thành viên Hội đồng nghiệm thu: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên (bên trái) và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương