•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018

29/11/2018
Trong 02 ngày, 27 và 28/11/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2018.

Danh sách các đề tài cụ thể như sau:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

 Giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử ở Việt Nam hiện  nay

 ThS. Mai Thị Minh Ngọc

2

 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn luật tập quán ở Việt Nam hiện nay

 ThS. Cao Việt Thăng

3

 Thực trạng pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay

 ThS. Nguyễn Thị Hường

4

 Những vấn đề lý luận về pháp luật ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

 ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga

5

 Bảo hộ ngư dân Việt Nam tại Biển Đông

 TS. Nguyễn Thu Hương

6

 Bổ trợ tư pháp trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

7

 Giám sát của các tổ chức xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước

 ThS. Lê Thương Huyền

8

 Những vấn đề lý luận về tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội

 TS. Phan Thanh Hà

9

 Lý luận pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

 ThS. Phạm Thị Hương Giang

10

 Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 ThS. Lê Thị Hồng Xuân

11

 Điều kiện kinh doanh – những vấn đề lý luận và thực tiễn

 ThS. Nguyễn Thu Dung

12

 Hoàn thiện pháp luật bảo trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay

 TS. Hoàng Kim Khuyên

13

 Bảo đảm quyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 ThS. Bùi Thị Hường

14

 Nghiên cứu so sánh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở một số quốc gia ASEAN

 ThS. Phạm Thị Hiền

 

Tại phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

- Thực hiện mục tiêu của đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu;

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu, tài liệu và số liệu đã sử dụng;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Kết quả nghiên cứu đã công bố.

 

Tất cả 14 đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

PGS.TS. Nguyễn Như Phát (giữa) là Chủ tịch của một Hội đồng nghiệm thu

 

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy nghe nhận xét, góp ý từ các thành viên của Hội đồng nghiệm thu

 

PGS.TS. Lê Mai Thanh (bên trái) và PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên trao đổi với chủ nhiệm đề tài

 

PGS.TS. Vũ Thư (bên trái)