•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2020

27/11/2020
Từ ngày 24 đến 26/11/2020, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 10 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2020.

Danh sách các đề tài và chủ nhiệm đề tài cụ thể là:

 1. Pháp luật về mua bán nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay – ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga
 2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt theo Bộ luật Hình sự Việt Nam – ThS. Lê Thị Hồng Xuân
 3. Pháp luật lao động trong Cách mạng Công nghiệp 4.0: Những vấn đề lý luận và thực tiễn – ThS. Phạm Thị Hương Giang
 4. Chính sách pháp luật về quản lý thuế - ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương
 5. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định CPTPP – TS. Nguyễn Thu Hương
 6. Văn hóa pháp luật trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay – ThS. Cao Việt Thăng
 7. Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay – TS. Nguyễn Thị Hường
 8. Pháp luật về tuyển dụng và sự dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay – ThS. Mai Thị Minh Ngọc
 9. Các mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước trong bộ máy chính quyền địa phương – ThS. Lê Thương Huyền
 10. Cơ quan nhân quyền khu vực ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và vai trò của Việt Nam – ThS. Bùi Thị Hường

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời, trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về các vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đối với việc thực hiện mục tiêu, nội dung của đề tài;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Toàn bộ các đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở.

 

Sau nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài cần thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

Chủ nhiệm Đề tài cơ sở, ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga trình bày nội dung chính của đề tài

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga là chủ nhiệm

 

Chủ nhiệm Đề tài cơ sở, ThS. Lê Thị Hồng Xuân (ngoài cùng bên phải) và các thành viên

của đề tài tại Hội đồng nghiệm thu

 

TS. Đinh Thế Hưng nhận xét về đề tài do ThS. Lê Thị Hồng Xuân

là chủ nhiệm

 

TS. Nguyễn Thị Hường trình bày nội dung của đề tài cơ sở do mình là chủ nhiệm

 

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên góp ý, đánh giá về đề tài của TS. Nguyễn Thị Hường