•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023

03/06/2022
Trong các ngày từ 27 đến 30/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 27 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2023.

 

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày bản thuyết minh, các thành viên trong hội đồng xét duyệt đã nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Một số bản thuyết minh đã đáp ứng những yêu cầu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, nội dung của một số bản thuyết minh cần được sửa chữa, cần thể hiện rõ hơn mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Một số đề tài cần bổ sung, sửa chữa nội dung nghiên cứu hoặc chỉnh sửa kết cấu các chương.

 

Các chủ nhiệm đã tiếp thu và có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được sửa tên cho phù hợp với khả năng nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài cũng như phù hợp với quy mô của một đề tài cấp cơ sở.

 

Sau khi thông qua bản thuyết minh, hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bản thuyết minh để đáp ứng cả về nội dung và hình thức.

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023:

 

TT

Chủ nhiệm

Tên đề tài cấp cơ sở năm 2023

1

TS. Nguyễn Thị Hường

Pháp luật về ủy quyền trong lĩnh vực dân sự ở Việt Nam hiện nay

2

ThS. Cao Thị Lê Thương

Pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra ở Việt Nam hiện nay

3

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự

4

TS. Trần Văn Biên

Quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo trong lĩnh vực Phật giáo

5

ThS. Trần Thị Loan

Các điều ước quốc tế về chiến tranh, hòa bình mà Việt Nam là thành viên

6

TS. Võ Khánh Minh

Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương thức trọng tài quốc tế

7

ThS. Phạm Hồng Nhật

Pháp luật quốc tế về di dân

8

ThS. Bùi Thị Hường

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương thức trung gian, hòa giải

9

TS. Nguyễn Thu Hương

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên

10

TS. Phạm Thị Hương Lan

Chính sách, pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay

11

TS. Phạm Thị Hương Giang

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật Việt Nam hiện nay

12

ThS. Phạm Thị Hiền

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

13

ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga

Lý luận pháp luật về trái phiếu xanh trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

14

ThS. Nguyễn Thu Dung

Thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực điện gió ở Việt Nam hiện nay

15

TS. Bùi Đức Hiển

Hoàn thiện chính sách pháp luật về thu hồi đất theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

16

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

Các biện pháp ngăn chặn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nhìn từ phương diện hạn chế quyền con người

17

ThS. Nguyễn Ngọc Mai

Các căn cứ quyết định hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam

18

ThS. Trần Tuấn Minh

Tư pháp phục hồi tại một số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

19

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thỏa thuận nhận tội trong pháp luật một số nước và gợi mở cho Việt Nam

20

ThS. Nguyễn Lê Dân

Trách nhiệm kỷ luật của viên chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay

21

ThS. Vũ Hoàng Dương

Lý luận về kiểm soát quyền lực hành pháp

22

TS. Trương Vĩnh Khang

Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam

23

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

Nghiên cứu so sánh về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

24

ThS. Nguyễn Thị Hưng

Mô hình quản trị địa phương tại Cộng hòa Pháp và gợi mở cho Việt Nam

25

ThS. Nguyễn Đình Sơn

Các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

26

ThS. Cao Việt Thăng

Văn hoá pháp luật trong hoạt động xét xử của toà án ở Việt Nam hiện nay

27

ThS. Lê Phương Hoa

Kiểm soát quyền lực lập pháp bằng cơ chế tài phán hiến pháp ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

 

Một số hình ảnh tại những buổi xét duyệt:

 

TS. Bùi Đức Hiển trình bày thuyết minh đề tài do mình là chủ nhiệm

 

PGS.TS. Trần Đình Hảo nhận xét, góp ý về thuyết minh đề tài của TS. Bùi Đức Hiển

 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai trình bày thuyết minh đề tài

 

Các thành viên Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài của ThS. Nguyễn Ngọc Mai: TS. Đinh Thế Hưng,

PGS.TS. Vũ Thư, PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn (từ phải sang)

 

TS. Nguyễn Linh Giang (giữa), Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài của ThS. Nguyễn Ngọc Mai