•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay” (27/05/2015)

Sáng ngày 25/5/2015, tại Hội trường đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học của Đề tài cơ sở "Hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" do ThS. Hoàng Kim Khuyên làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học liên Chi đoàn “Tiếp cận liên ngành khoa học xã hội trong nghiên cứu gia đình” (22/05/2015)

Ngày 19/5/2015, tại Hội trường tầng 1, số 27 Trần Xuân Soạn, đã diễn ra Hội thảo “Tiếp cận liên ngành khoa học xã hội trong nghiên cứu gia đình”. Đây là hoạt động khoa học do Chi đoàn của 4 Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức: Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện NC Văn hóa, Viện NC Tôn giáo và Viện NC Gia đình và Giới.

Hội thảo khoa học quốc tế “Quan điểm và giải pháp tiếp tục yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ giải quyết hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam” (06/05/2015)

Ngày 24/4/2015, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học thuộc Đề tài cấp Nhà nước KHCN-33.08/11-15 “Nghiên cứu cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất dam cam/dioxin ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát làm chủ nhiệm.

Hình ảnh tại Hội thảo quốc tế “Cơ quan nhân quyền quốc gia – Kinh nghiệm của các nước ASEAN” (30/04/2015)

Trong 02 ngày, 22 - 23/04/2015, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS, CHLB Đức tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ quan nhân quyền quốc gia – Kinh nghiệm của các nước ASEAN” tại Khách sạn Hotel de l’Opera, 29 Tràng Tiền, Hà Nội.

Hội thảo quốc tế “Cơ quan nhân quyền quốc gia – Kinh nghiệm của các nước ASEAN” (30/04/2015)

Trong 02 ngày, 22 - 23/04/2015, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á của Viện KAS, CHLB Đức tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề “Cơ quan nhân quyền quốc gia – Kinh nghiệm của các nước ASEAN” tại khách sạn Hotel de l’Opera, 29 phố Tràng Tiền, Hà Nội.