•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2014 (30/12/2014)

Sáng ngày 26/12/2014, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, Lãnh đạo Viện, Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong Viện.

Viện Nhà nước và Pháp luật họp nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp Bộ 2013-2014 (24/12/2014)

Ngày 22/12/2014, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức họp nghiệm thu cơ sở năm Đề tài cấp Bộ thực hiện trong hai năm 2013 và 2014. Các đề tài này đã hoàn thành đúng tiến độ và nộp sản phẩm cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án “Giám sát nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại ở Anh và kinh nghiệm đối với Việt Nam” của NCS. Chu Thị Thanh An (22/12/2014)

Tháng 11/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, NCS. Chu Thị Thanh An – nghiên cứu viên phòng Pháp luật Kinh tế đã thực hiện báo cáo tình hình thực hiện luận án trước Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật. Các cán bộ nghiên cứu trong Viện cũng đến dự và cho ý kiến tại buổi báo cáo.

Hội thảo khoa học “Lễ hội dân gian ở Việt Nam hiện nay: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật và quản lý nhà nước trong trật tự Nhà nước pháp quyền” (08/12/2014)

Trong 02 ngày, 24-25/11/2014, tại Khách sạn Novotel Hạ Long, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS (CHLB Đức) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lễ hội dân gian ở Việt Nam hiện nay: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật và quản lý nhà nước trong trật tự Nhà nước pháp quyền”.

Hình ảnh tại Hội thảo "Lễ hội dân gian ở Việt Nam hiện nay: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật và quản lý nhà nước trong trật tự Nhà nước pháp quyền" (26/11/2014)

Hội thảo do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức trong hai ngày, 23 và 24/11/2014 tại Khách sạn Novotel, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.