•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hình ảnh tại Hội thảo quốc tế "Môi trường và Nhà nước pháp quyền: Tăng cường thực thi pháp luật về môi trường ở khu vực Đông Nam Á (22/10/2014)

Đây là Hội thảo do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chương trình Pháp quyền Châu Á của Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức trong hai ngày, 21 và 22/10/2014 tại khách sạn Hotel de l'opera, 29 Tràng Tiền, Hà Nội.

Hoạt động nghiên cứu Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất dam cam/dioxin ở Việt Nam” (22/10/2014)

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-KHXH ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài, các thành viên của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất dam cam/dioxin ở Việt Nam” đã làm việc và trao đổi với các trường Đại học ở Hoa Kỳ từ ngày 20/9 đến 28/9/2014.

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam” của NCS. Bùi Đức Hiển (17/10/2014)

Sáng ngày 2/10/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, NCS. Bùi Đức Hiển – nghiên cứu viên phòng Pháp luật Môi trường đã báo cáo tình hình thực hiện luận án “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật.

Đề tài cơ sở “Pháp luật về truyền thông ở Việt Nam” (24/09/2014)

Chiều ngày 17/9/2014, các thành viên Đề tài cơ sở “Pháp luật về truyền thông ở Việt Nam” đã thực hiện buổi sinh hoạt khoa học với sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh thể chế kinh tế hiến pháp giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” (22/09/2014)

Trong tuần vừa qua đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật của Đề tài cơ sở “So sánh thể chế kinh tế hiến pháp giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” do ThS. Nguyễn Thị Hưng, nghiên cứu viên phòng Pháp luật So sánh làm chủ nhiệm.