•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Triển khai Chương trình tăng cường năng lực cán bộ nghiên cứu giai đoạn 2014-2015 (09/04/2014)

Để tăng cường năng lực nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu Viện Nhà nước và Pháp luật giai đoạn 2014 -2015, lãnh đạo Viện sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tuần. Theo đó, các chuyên gia trong và ngoài Viện trực tiếp trao đổi thông tin, tập huấn về kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý.

Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở pháp lý yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam” (18/03/2014)

Ngày 12/3/2014, tại 27 Trần Xuân Soan, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở pháp lý yêu cầu chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam”.

Hội thảo “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) năm 2013" (03/01/2014)

Sáng ngày 31/12/2013, Viện Nghiên cứu Lập pháp đã tổ chức Hội thảo “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) năm 2013”. Lệnh công bố Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký ban hành ngày 8/12/2013.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 (27/12/2013)

Sáng ngày 25/12/2013, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014.

Nghiệm thu các đề tài cơ sở năm 2013 (26/12/2013)

Trong 2 ngày, 18-19/12/2013, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu các đề tài cơ sở năm 2013. Đông đảo các cán bộ nghiên cứu trong Viện đã tham gia và chủ động đưa ra các câu hỏi, ý kiến đóng góp cho các đề tài.