•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam” của NCS. Bùi Đức Hiển (17/10/2014)

Sáng ngày 2/10/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, NCS. Bùi Đức Hiển – nghiên cứu viên phòng Pháp luật Môi trường đã báo cáo tình hình thực hiện luận án “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật.

Đề tài cơ sở “Pháp luật về truyền thông ở Việt Nam” (24/09/2014)

Chiều ngày 17/9/2014, các thành viên Đề tài cơ sở “Pháp luật về truyền thông ở Việt Nam” đã thực hiện buổi sinh hoạt khoa học với sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh thể chế kinh tế hiến pháp giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” (22/09/2014)

Trong tuần vừa qua đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật của Đề tài cơ sở “So sánh thể chế kinh tế hiến pháp giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” do ThS. Nguyễn Thị Hưng, nghiên cứu viên phòng Pháp luật So sánh làm chủ nhiệm.

Báo cáo tiến độ thực hiện luận án “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam” của NCS. Phan Thanh Hà (16/09/2014)

Chiều ngày 8/9/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, NCS. Phan Thanh Hà – nghiên cứu viên phòng Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật đã báo cáo tình hình thực hiện luận án “Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Những điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) năm 2014” (10/09/2014)

Sáng ngày 21/8/2014, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kỳ với chủ đề “Những điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) năm 2014”. PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên, chuyên gia luật dân sự đã nhận lời tham gia trao đổi với các bạn đoàn viên, thanh niên trong Viện.