•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học "Kết quả và vấn đề triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013"

21/04/2014
Trên cơ sở Nghị quyết số 64 của Quốc hội ngày 28/11/2013 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 718 ngày 2/1/2014 về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 32 ngày 3/1/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Như Phát và PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh chủ trì Hội thảo.

 

Để hưởng ứng những quyết định trên, ngày 17/4/2014 tại số 1 Liễu Giai, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả và vấn đề triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013”. Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Phát luật khẳng định: Mục đích của Hội thảo là nhằm tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013; thảo luận về mức độ thành công của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và tìm ra những vấn đề cần tiếp tục làm rõ trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Ông hy vọng đây sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các học giả đến từ các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan.

 

Phát biểu chào mừng hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Hiện nay, Viện Hàn lâm đang thực hiện hai định hướng trong việc triển khai thi hành Hiến pháp đó là: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và tìm hiểu những nội dung cơ bản của bản Hiến pháp sửa đổi; và thực hiện “đặt hàng” các công trình nghiên cứu ở mọi cấp độ trên tinh thần của Hiến pháp mới.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề như: Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013; Cách tiếp cận quy định về nhân quyền trong Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và định hướng triển khai; Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng triển khai; Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm giải trình của các cơ quan hiến định…

 

Các ý kiến tham luận và phát biểu tại Hội thảo đề cập đến những điểm mới mà Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã đạt được đặc biệt là đối với vấn đề nhân quyền, quyền và nghĩa vụ công dân. GS.TS. Nguyễn Đăng Dung (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Hiến pháp mới có những điểm rất sáng, nổi lên nhất đó là những quy định về quyền con người và quyền công dân. Điểm sáng đó không chỉ tập trung vào việc quy định ở chương II của Hiến pháp mà còn ở tất cả các chương điều khác, thể hiện sự phân công rạch ròi giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cho ba chủ thể tương ứng là Quốc hội, Chính phủ và Tòa án. Đó là nền tảng của sự tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo nhân quyền cho một xã hội hiện đại”.

 

 

Có ý kiến cũng cho rằng so với các chương khác trong bản Hiến pháp, chương II về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là chương được sửa đổi toàn diện và căn bản nhất. Những thay đổi này không chỉ nằm trong tư duy, quan điểm về vấn đề quyền con người mà nó còn là những thay đổi trong cả kỹ thuật lập hiến lẫn phương thức thể hiện… (ThS. Nguyễn Linh Giang, Viện Nhà nước và Pháp luật).

 

Đề cập đến điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về sự lãnh đạo của Đảng, Hội thảo nhất trí với đánh giá của PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Viện Nhà nước Pháp luật) cho rằng, bản Hiến pháp mới đã tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của Đảng, khẳng định vị thế lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất của Đảng một cách công khai…

 

Tổng kết hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Như Phát khẳng định, các ý kiến trao đổi và tham luận tại Hội thảo đã đạt được yêu cầu mục đích của Hội thảo trong việc tổng kết các kết quả trong triển khai Hiến pháp năm 2013. Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được thảo luận kỹ, nhưng các ý kiến tham luận đã cho thấy tầm quan trọng của việc nhận định các kết quả và những vấn đề cần triển khai trong nghiên cứu về Hiến pháp của Viện Nhà nước và Pháp luật trong giai đoạn tới.