•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học “Suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm Na Uy”

01/12/2010
Ngay sau Tọa đàm nhóm công tác kỹ thuật nhân dịp đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Na Uy, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền, Đại học Oslo tổ chức hội thảo khoa học “Suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm Na Uy” trong các ngày 25-26/11/2010 tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo, đoàn Na Uy gồm năm thành viên đến từ Tòa phúc thẩm Bogarting tại Oslo, Khoa Luật (Đại học Oslo), Hãng Luật Stabell & Co, Viện Tội phạm học và Pháp luật (Khoa Luật, Đại học Oslo), Sở Cảnh sát Oslo. Hội thảo có sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học Việt Nam đại diện cho các cơ sở nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực luật học như: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật, Bộ Tư pháp, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Liên đoàn Luật sư Việt Nam…

Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ông Iver Huitfeldt, Thẩm phán Tòa phúc thẩm Bogarting tại Oslo và GS.TS. Ulf Stridbeck, Khoa Luật, Đại học Oslo.

Hội thảo diễn ra với các báo cáo tham luận của chuyên gia Na Uy và bình luận từ các nhà khoa học Việt Nam cũng như nhiều ý kiến tham gia thảo luận của các nhà khoa học hai nước về các khía cạnh trực tiếp liên quan đến nguyên tắc suy đoán vô tội trong Tố tụng hình sự ở Việt Nam và Na Uy. Các tham luận của chuyên gia Na Uy tập trung vào những vấn đề sau:
    - Suy đoán vô tội và bảo vệ quyền con người trong hệ thống tư pháp hình sự của Na Uy;
    - Nguyên tắc suy đoán vô tội được ghi nhận trong các Công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam và Na Uy đã ký kết;
    - Nguyên tắc suy đoán vô tội từ quan điểm triết học và đạo đức;
    - Nguyên tắc suy đoán vô tội trong hoạt động của cảnh sát điều tra;
    - Vai trò của hoạt động bào chữa và quyền của bị cáo trong việc đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội;
    - Suy đoán vô tội và các nguyên tắc gắn liền với chứng cứ trong các vụ án hình sự ở Na Uy.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, phát biểuHai bên đã trình bày, thảo luận những vấn đề liên quan đến nguyên tắc suy đoán vô tội như nguồn gốc, nội dung, sự thể hiển của nó trong pháp luật tố tụng hình sự mỗi nước, thực tiễn áp dụng nguyên tắc này và phương hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nhằm đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội.

Những tham luận và trao đổi chỉ ra rằng: Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự là thành tựu vĩ đại của văn minh pháp lý trong việc bảo vệ quyền con người và là nguyên tắc không thể thiếu của tố tụng hình sự trong Nhà nước pháp quyền ở Na Uy và Việt Nam.

Tuy nhiên, hội thảo cũng khẳng định: Do nhiều yếu tố khác nhau về chính trị, kinh tế, xã hội, mô hình tố tụng… nên sự thể hiện của nguyên tắc này ở mỗi nước có khác nhau, chủ yếu liên quan đến việc tổ chức, kỹ thuật chứ không phải là vấn đề nhận thức. Chính sự khác nhau này sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong thời gian tới nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, thực tiễn áp dụng để  đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội.

Bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về nội dung hội thảo xin tham khảo kỷ yếu hội thảo lưu tại Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Các tin cùng chuyên mục: