•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra”

17/06/2013
Sáng ngày 8/6/2013, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra”, với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Hội thảo do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Viện  Hàn lâm Khoa  học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì, với sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị trực nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 


Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Với mục đích xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động chuẩn bị các luận cứ khoa học góp phần phục vụ việc soạn thảo văn kiện đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hội thảo không chỉ là bước khởi đầu cho việc tổng kết 30 năm đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà qua đó còn có nhiệm vụ tổng kết lại các kết quả nghiên cứu về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới. Giáo sư Chủ tịch Viện nhấn mạnh: Thời gian đã qua đủ dài để chúng ta có thể nhìn nhận lại và đánh giá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đây là điều kiện thuận lợi giúp chúng ta tiến hành các nghiên cứu và trao đổi về vấn đề này, đồng thời có thể xác định được những vấn đề mới nổi lên. Hội thảo này là cơ hội rất tốt để chúng ta cùng nhau thảo thảo luận, đề xuất các ý kiến có tính gợi ý chính sách cho Đảng và Nhà nước. Để làm tốt vấn đề này, yếu tố bối cảnh, hội nhập và những bất cập có tính vĩ mô nên được coi là vấn đề có ý nghĩa then chốt để chúng ta xác định được vấn đề, tìm ra nguyên nhân và các giải pháp phù hợp nhất cho giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh những gợi mở để các đại biểu tham gia thảo luận, Giáo sư Chủ tịch Viện cũng đặc biệt lưu ý đến việc xem xét và đánh giá những cam kết về mặt thể chế trong các chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã tương thích với chuẩn mực của nền kinh tế thị trường theo thông lệ quốc tế hay chưa?

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương) cũng bày tỏ sự quan ngại về những hạn chế và bất cập về mặt thể chế đối với vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta và cho rằng, việc đề xuất những quan niệm, quan điểm mới, phân tích những kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực trạng phát triển của nền kinh tế thị trường nhìn từ góc độ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, thực lực của nền kinh tế, các cơ chế chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển theo chiều sâu có ý nghĩa sống còn đối với các định hướng chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà nghiên cứu hàng đầu trong cả nước về các vấn đề liên quan đến việc phát triển nền kinh tế thị trường dưới nhiều hướng tiếp cận. Hội thảo chia 3 phiên làm việc:

Phiên thứ 1. Những vấn đề chung. Phiên này tập trung làm rõ những vấn đề có tính khái niệm, lý luận với các tham luận: “Biện chứng của tiến hóa lịch sử nhân loại nhìn từ mối liên hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội – kiến giải mới về định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường Việt Nam (GS.TS. Trần Ngọc Hiền)”; “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (GS.TS. Vũ Văn Viên)”; “Học thuyết Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, vai trò của kinh tế thị trường đối với xã hội và mối quan hệ giữa kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội cần được vận dụng sáng tạo ở Việt Nam hiện nay” (PGS.TS. Đỗ Thị Thạch);…

Phiên thứ 2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường và những hàm ý tham khảo cho Việt Nam. Phiên này tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm có tính tiêu biểu, đại diện, có ý nghĩa tham khảo cho việc phát triển nền kinh tế thị trường với các tham luận: “Kinh nghiệm của Thụy Điển và một số nước Bắc Âu trong việc tạo lập những tiền đề, điều kiện để hình thành những nhân tố xã hội “hậu chủ nghĩa tư bản” gắn trực tiếp với quá trình sử dụng kinh tế thị trường, những bài học cho Việt Nam” (PGS.TS. Đinh Công Tuấn); “Tổng quan về các mô hình kinh tế thị trường ở Liên bang Nga và một số nước Đông Âu” (PGS.TS. Nguyễn An Hà); “Chiến tranh tiền tệ toàn cầu hiện nay và một số vấn đề cần lưu ý đối với Việt Nam” (TS. Vương Quân Hoàng);…

Phiên thứ 3. Thực trạng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các đề xuất mới về quan điểm và cơ chế chính sách. Phiên này tập trung làm rõ một số vấn đề tồn tại nổi lên trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta qua 27 năm đổi mới với các tham luận: “Độc lập, tự chủ trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam” (GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng); “Thực lực nền kinh tế Việt Nam sau 27 năm đổi mới và một số vấn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường” (TS. Lưu Bích Hồ); “Vai trò của nhà nước trong thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” (PGS.TS. Phạm Văn Dũng);…

Có thể khẳng định, các tham luận được lựa chọn trình bày tại 3 phiên làm việc của Hội thảo đã góp phần làm rõ bức tranh toàn cảnh về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã thực hiện trong gần 30 năm đổi mới, làm rõ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn với các cách tiếp cận đa chiều, đồng thời nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc của các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã kết thúc thành công trong không khí làm việc khẩn trương và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.


(Theo http://vass.gov.vn)

Các tin cùng chuyên mục: