•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Họp xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2015

02/06/2014
Ngày 28/5/2014, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2015.

Tại cuộc họp, ngoài Hội đồng khoa học còn có sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Các nhà khoa học trong Viện đã đăng ký thực hiện 14 đề tài cấp cơ sở trong năm 2015 thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

 

Mỗi chủ nhiệm đề tài trình bày bản đề cương trước Hội đồng khoa học gồm 5 thành viên. Nội dung bản đề cương gồm 3 phần chính:

 • Tổng quan, tính cấp thiết của đề tài;
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài;
 • Nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

 

Sau khi lắng nghe bản đề cương, các thành viên của Hội đồng khoa học đã đưa ra những nhận xét, góp ý để đồng chí chủ nhiệm tiếp thu, định hướng và lên kế hoạch cho việc thực hiện đề tài trong năm tới.

 

Danh sách 14 đề tài cấp cơ sở năm 2015 và tên cán bộ chủ nhiệm đề tài:

 1. Quyền chính trị và cơ chế bảo đảm các quyền chính trị theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam” – ThS. Nguyễn Linh Giang;
 2. Hoàn thiện pháp luật về An sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay.” – ThS. Hoàng Kim Khuyên;
 3. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về  dân sự và tố tụng dân sự ở VN hiện nay” –  ThS. Nguyễn Thị Hường;
 4. Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về Hội” – ThS. Lê Thương Huyền;
 5. Những điểm mới về dân chủ theo Hiến pháp sửa đổi  năm 2013” - ThS. Mai Thị Minh Ngọc;
 6. Bảo vệ nhà đầu tư theo pháp luật doanh nghiệp ở VN hiện nay” - ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương;
 7. Pháp luật về mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam hiện nay” - ThS. Chu Thị Thanh An;
 8. Pháp luật về quản lý chất thải ở Việt Nam hiện nay” - ThS. Bùi Đức Hiển;
 9. Bảo hộ pháp lý đối với công dân Việt Nam theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013” - ThS. Phan Thanh Hà;
 10. Đặc trưng thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê sơ” - ThS. Trương Vĩnh Khang;
 11. Thực trạng bảo vệ quyền con người theo tư pháp hình sự ở VN hiện nay” - ThS. Nguyễn Ngọc Mai;
 12. Nghiên cứu so sánh về nguồn luật” - ThS. Nguyễn Thị Hưng;
 13. Nội luật hóa các cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo các hiệp định thương mại tự do” - NCV. Nguyễn Tiến Đức;
 14. “Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng hành chính ở nước ta” - ThS. Phạm Thị Hương Lan.