•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn tù ở Việt Nam và Na Uy”

01/12/2009
Trong những năm qua, xây dựng và thiết lập các điều kiện xã hội để những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đã và đang trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

 
 

Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 49 ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, từ năm 2007, Viện Nhà nước và Pháp luật đã triển khai hướng nghiên cứu về pháp luật và thực tiễn tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù. Đây cũng là hướng nghiên cứu thu hút sự quan tâm của các đối tác nước ngoài của Viện Nhà nước và Pháp luật. 

Trên cơ sở phối hợp với Trung tâm Nhân quyền Na Uy và được sự cho phép của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo về chủ đề: “Pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn tù ở Việt Nam và Na Uy”, diễn ra ngày 26 và 27/11/2009 tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Na Uy có sự tham gia của ông Fredrik Steen - Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trung tâm Nhân quyền Na Uy; GS. TS. Vidar Halvorsen và GS. TS. Lill Scherdin - Viện Tội phạm học và Xã hội học pháp luật, Khoa Luật, Đại học Oslo; ông Iver Huifeldt - Thẩm phán Toà phúc thẩm Oslo, Na Uy; ông Asbjorn Rachlew - Sở Cảnh sát Na Uy; Bà Mette Yvonne - Luật sư biện hộ Toà án tối cao Na Uy và ông Stian Arntzen, Giám đốc điều hành Tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí Oslo.

Về phía Việt Nam, tham dự hội thảo này có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân và đặc biệt là có sự tham gia của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - địa phương tổ chức hội thảo và các nhà khoa học từ nhiều viện nghiên cứu của Việt Nam.

Mục đích của hội thảo này là nhằm tìm hiểu pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam và Na Uy, kinh nghiệm quốc tế, tiêu chí đánh giá và những định hướng hoàn thiện pháp luật, chính sách về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam.