•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng – Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và triển vọng ở Việt Nam”

30/11/2009
Hội thảo khoa học do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp cùng Viện KAS (CHLB Đức) tại Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 12 - 13/11/2009 tại Hà Nội và từ ngày 16 – 17/11/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.

   Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đại biểu quốc tế: Viện KAS, Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan, Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), Bộ Tư pháp, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Toà án Nhân dân Tối cao, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ chống hàng giả - Báo Sài Gòn Giải phóng.

   Một số đại biểu tham dự hội thảo cũng là thành viên của Ban soạn thảo Luật này. Mục đích của hội thảo là nhằm làm rõ thực trạng pháp luật, thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xu hướng phát triển của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trên thế giới và ở Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh Luật Bảo vệ người tiêu dùng đang được soạn thảo và sẽ được trình Quốc hội trong thời gian sắp tới, hội thảo cũng trực tiếp trao đổi về những vấn đề liên quan đến Luật này.

   Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận và thảo luận về các chủ đề sau:

- Yêu cầu quản lý Nhà nước về bảo vệ các quyền của người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

- Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng hoạt động và định hướng đổi mới

- Thực trạng và hiệu quả áp dụng các chế tài hành chính nhằm bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay

- Kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật của Pháp và EU trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng

- Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở Thái Lan – Thực tiễn và kinh nghiệm lập pháp

- Điều kiện thương mại chung – Nhu cầu điều chỉnh pháp luật từ phương diện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở nước ta hiện nay

- Trách nhiệm sản phẩm và nội dung của trách nhiệm sản phẩm trong cơ chế pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng ở EU và một số quốc gia trên thế giới

- Thủ tục xét xử rút gọn trong các vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng – Nhu cầu và định hướng lập pháp

- Vấn đề nghĩa vụ chứng minh trong các vụ án về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam

- Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ chống hàng giả, Báo Sài Gòn Giải phóng.

   Kết thúc hội thảo, các nhà khoa học đã đạt được sự thống nhất cao trong một số luận điểm khoa học liên quan đến thực trạng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, đồng thời cũng gợi mở hướng tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề còn chưa sáng tỏ trong lĩnh vực pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam.