•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm khoa học Đề tài cơ sở ngày 28/8/2014

05/09/2014
Sáng ngày 28/8/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, hai Đề tài cơ sở do ThS. Cao Việt Thăng và ThS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu.

Đề tài đầu tiên thực hiện báo cáo đó là "Một số vấn đề lý luận về nguồn luật", gồm có các chuyên đề sau:

- ThS. Cao Việt Thăng: Khái niệm, đặc điểm và phân loại nguồn luật;

- ThS. Cao Việt Thăng: Xu hướng vận động của nguồn luật ở nước ta hiện nay;

- PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương: Các yếu tố tác động đến nguồn luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 

Tiếp theo, các cán bộ nghiên cứu trong Viện đã lắng nghe và cùng trao đổi với ThS. Phan Thanh Hà và ThS. Mai Minh Ngọc về những chuyên đề nằm trong Đề tài "Những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam":

- "Những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam" - ThS. Phan Thanh Hà;

- "Quy chế pháp lý của công dân ở Việt Nam" - ThS. Mai Minh Ngọc.

 

Các tin cùng chuyên mục: