•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (01/02/2010)

Ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, hội thảo khoa học về đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được tổ chức.

Tin hội thảo khoa học về đề tài “Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (13/01/2010)

Đây là một trong tám đề tài nhánh nằm trong Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010, “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật. Ngày 7/1/2010, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ hai tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tin hội thảo: “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền” (30/12/2009)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010, ngày 18/12/2009, tại hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Ban Chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền” để triển khai và báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn một của đề tài.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 của Viện Nhà nước và Pháp luật (30/12/2009)

Ngày 25/12/2009, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010.

Đợt khảo sát thực tế và tọa đàm khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hải Phòng (17/12/2009)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức khảo sát thực tế và tọa đàm khoa học với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại thành phố Hải Phòng, từ ngày 6-9/12/2009.