•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Các giải pháp xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (26/08/2010)

Ngày 13/08/2010, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”; mã số: CT 09-16-05 thuộc Chương trình nghiên cứu CT 09-16, đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm tiếp tục thảo luận về các nội dung nghiên cứu đề tài. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam” (19/08/2010)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và nhằm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Luật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, Hội thảo khoa học với chủ đề” Kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam” đã được tổ chức tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tin hội thảo “Các giải pháp tổ chức quyền lực hành pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (19/08/2010)

Chiều ngày 06/08/2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, mã số CT 09-16-08, đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện. PGS.TS. Vũ Thư - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Hội thảo báo cáo đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” (13/08/2010)

Ngày 06/08/2010, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”; mã số: CT 09-16-09, đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện. TS. Nguyễn Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài và TS. Lê Mai Thanh – Phó chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội thảo.

Tọa đàm khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Đà Nẵng (14/07/2010)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức hai tọa đàm khoa học với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại thành phố Đà Nẵng, ngày 30/06/2010.