•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Konrad- Andenauer-Stiftung, Cộng hoà Liên bang Đức (27/10/2010)

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 12/10/2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Konrad-Andenauer-Stiftung (KAS), Cộng hoà Liên bang Đức đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Tin hội thảo “Các giải pháp xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (26/08/2010)

Ngày 13/08/2010, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và với Đảng cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”; mã số: CT 09-16-05 thuộc Chương trình nghiên cứu CT 09-16, đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm tiếp tục thảo luận về các nội dung nghiên cứu đề tài. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam” (19/08/2010)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và nhằm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Luật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, Hội thảo khoa học với chủ đề” Kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền trong quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam” đã được tổ chức tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tin hội thảo “Các giải pháp tổ chức quyền lực hành pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (19/08/2010)

Chiều ngày 06/08/2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, mã số CT 09-16-08, đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thực hiện. PGS.TS. Vũ Thư - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.