•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Internet và các vấn đề xã hội” (11/08/2009)

Hưởng ứng sự phát động phong trào nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội của Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã mời 3 chi đoàn Viện Xã hội học, Viên Tâm lý học, Viện Gia đình và Giới cùng tham gia tổ chức Hội thảo “Internet và các vấn đề xã hội”, trong đó chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Hội thảo đã diễn ra vào ngày 31/7/2009 tại Hội trường tầng 1 Viện Khoa học xã hội, 27 Trần Xuân Soạn.

Tin hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam” (21/07/2009)

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” do GS. TSKH. Đào Trí Úc làm chủ nhiệm đề tài, sáng ngày 17/7/2009, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”.