•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền – Kinh nghiệm của CHLB Đức” (04/05/2011)

Trong các ngày 27, 28/04/2011 tại Hà Nội, hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Hiến pháp – Kinh nghiệm của CHLB Đức” do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS tại Hà Nội (CHLB Đức) đã được tổ chức.

Hình ảnh tại Hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền - Kinh nghiệm của CHLB Đức" (27/04/2011)

Trong các ngày 27, 28/04/2011 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền – Kinh nghiệm của CHLB Đức” do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á của Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức.

Cơ sở pháp lý của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam (26/04/2011)

Ngày 23/4/2011 tại số 1 Liễu Giai, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trên do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện. PGS.TS. Phạm Hữu Nghị làm chủ nhiệm đề tài.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (25/04/2011)

Đây là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu ngày 23/4/2011 tại số 1 Liễu Giai, xếp loại khá. PGS.TS. Vũ Thư là chủ nhiệm đề tài.

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ bản về tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay (21/04/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.