•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Các chỉ dẫn phát triển truyền thông của UNESCO và khả năng áp dụng ở Na Uy và Việt Nam (10/05/2012)

Đây là hội thảo trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trung tâm Nhân quyền Na Uy, Đại học Oslo, tổ chức tại Tp. Hạ Long trong hai ngày 3-4/5/2012.

Hình ảnh tại Hội thảo khoa học "Các chỉ dẫn phát triển truyền thông của UNESCO và khả năng áp dụng ở Na Uy và Việt Nam" (03/05/2012)

Trong các ngày 03-04/05/2012 tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Hội thảo "Các chỉ dẫn phát triển truyền thông của UNESCO và khả năng áp dụng ở Na Uy và Việt Nam" do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Trung tâm nhân quyền Na Uy, Đại học Oslo (Na Uy) tổ chức.

Các xu hướng hợp tác giữa Nhà nước với thị trường và xã hội dân sự trong Nhà nước pháp quyền (24/04/2012)

Hôm nay, ngày 24/04/2012, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo “Các xu hướng hợp tác giữa Nhà nước với thị trường và xã hội dân sự trong Nhà nước pháp quyền” nhằm triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ số 36/KHXH-HĐKH-CT11-16-05: “Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền với kinh tế thị trường và xã hội dân sự” thuộc Chương trình nghiên cứu năm 2011-2012 do TS. Bùi Nguyên Khánh làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1992: Thực trạng và nhu cầu đổi mới” (23/04/2012)

Trên cơ sở tiến độ triển khai Đề tài cấp Nhà nước của Viện Nghiên cứu lập pháp, Đề tài nhánh số VII: "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đám ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới” do PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật làm Chủ nhiệm, tiến hành tổ chức Hội thảo về chủ đề: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1992: Thực trạng và nhu cầu đổi mới”.

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người (19/04/2012)

Ngày 13 tháng 4 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nhân quyền Na Uy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề lý luận và lịch sử về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người”.