•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam” (21/07/2009)

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” do GS. TSKH. Đào Trí Úc làm chủ nhiệm đề tài, sáng ngày 17/7/2009, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”.