•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (22/07/2011)

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2011, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội thảo khoa học “Cải cách chính quyền địa phương: Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức” (15/07/2011)

Hội thảo do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 04-05/07/2011 và tại Đà Nẵng từ 07- 08/07/2011.

Hình ảnh tại Hội thảo khoa học "Cải cách chính quyền địa phương - Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức" (05/07/2011)

Trong các ngày 04-05/07/2011 tại Hà Nội, Hội thảo "Cải cách chính quyền địa phương - Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức" do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS tại Hà Nội (CHLB Đức) tổ chức. Hội thảo tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 07-08/07/2011.

Tọa đàm khoa học “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật” (20/06/2011)

Ngày 17/06/2011, được sự cho phép của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật”.

Nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 của Viện Nhà nước và Pháp luật (30/05/2011)

Trong hai ngày 28 và 29/05/2011, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 9 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 của Viện Nhà nước và Pháp luât: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng, làm Chủ nhiệm Chương trình.