•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Cơ sở pháp lý của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam (26/04/2011)

Ngày 23/4/2011 tại số 1 Liễu Giai, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trên do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện. PGS.TS. Phạm Hữu Nghị làm chủ nhiệm đề tài.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (25/04/2011)

Đây là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu ngày 23/4/2011 tại số 1 Liễu Giai, xếp loại khá. PGS.TS. Vũ Thư là chủ nhiệm đề tài.

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ bản về tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay (21/04/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội nghị về công tác hợp tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (31/03/2011)

Ngày 24 tháng 3 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị công tác hợp tác quốc tế.

Lễ mít tinh kỷ niệm và hội thảo khoa học chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (31/03/2011)

Ngày 25/03/2011, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp với Chi đoàn Viện Sử học và Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ mít tinh và hội thảo khoa học “Viết tiếp truyền thống 80 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, với mục đích ôn lại quá khứ hào hùng của Đoàn ta trong 80 năm qua.