•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm thảo luận “Đề cương Tổng kết, đánh giá giữa kỳ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2013”

07/08/2013
Sáng ngày 3/8/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm thảo luận “Đề cương Tổng kết, đánh giá giữa kỳ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2013”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến tham dự và chỉ đạo Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có hơn 30 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế hàng đầu của cả nước, các nhà quản lý đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và các viện nghiên cứu, trường đại học tại Hà Nội. PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cũng tham gia buổi tọa đàm này.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
 
Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI (2011-2015) đã đi qua được nửa chặng đường, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn, và bối cảnh thế giới, khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Tình hình đó khiến cho nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kinh tế - xã hội giữa kỳ lần này có một sứ mệnh đặc biệt: Nhìn lại những kết quả đạt được trong hơn hai năm qua để xác định những nhiệm vụ cần nỗ lực thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tạo xung lực mới cho sự phát triển dài hạn. Bản dự thảo Đề cương Tổng kết đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2011-2015 nêu ra các nhiệm vụ cần được tổng kết cụ thể gồm: Đánh giá các quan điểm, đường lối và chiến lược phát triển thể hiện trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra; đánh giá các kết quả đã thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là đánh giá lại các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu, xác định các nguyên nhân của tình hình, nhất là các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm thời gian gần đây; xác định các vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ phải giải quyết cho nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội Đảng lần thứ XI để thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; đề xuất các giải pháp chiến lược để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XI đặt ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại, cho giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Giáo sư Chủ tịch Viện bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp những ý kiến thẳng thắn, khách quan, khoa học về tình hình, các vấn đề đặt ra và nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2013-2015, dự báo chính xác tình hình trong và ngoài nước trong 10 năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 
Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt nam đã có sáng kiến tổ chức cuộc tọa đàm hết sức cần thiết và quan trọng này. Phó Thủ tướng bày tỏ sự đồng tình với cách đặt vấn đề của bản dự thảo đề cương, đồng thời gợi mở một số vấn đề đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia cần phân tích, đánh giá sâu và khách quan.
 
Với gần 30 lượt ý kiến phát biểu, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý đã thảo luận sôi nổi, trên tinh thần nói thẳng, nói thật, có trách nhiệm cao với đất nước, nhìn thẳng vào những vấn đề còn bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua, đồng thời đưa ra những đóng góp tâm huyết về tư duy phát triển mới và các giải pháp phát triển của đất nước giai đoạn 2013-2015, cũng như về các giải pháp dài hạn. Một số chuyên gia nhấn mạnh: một số bất cập hiện nay một phần là hệ lụy tích tụ từ nhiều năm trước, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng của đất nước và khẳng định yêu cầu bức thiết trong việc đổi mới tư duy phát triển, đổi mới thể chế để giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay. Do vậy, công việc tổng kết cần có tầm nhìn dài hạn hơn, vượt qua phạm vi thời gian của một nhiệm kỳ.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm
 
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả thảo luận tại Hội thảo, khẳng định ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý là hết sức thẳng thắn, khoa học, khách quan và có trách nhiệm đối với các vấn đề nóng bỏng của đất nước, đồng thời giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp thu có chọn lọc các tư tưởng, ý kiến của đại biểu, xây dựng báo cáo kiến nghị, tham gia vào quá trình xây dựng báo cáo tổng kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của Đảng và Chính phủ.
 
Thay mặt cho Ban tổ chức Tọa đàm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự tham dự của Phó Thủ tướng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cảm ơn sự tham gia tích cực của các đại biểu và bày tỏ sự nghiêm túc tiếp thu các ý kiến hết sức có trách nhiệm với đất nước của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, Ban tổ chức Tọa đàm sẽ tích hợp kết quả thảo luận từ các cuộc tọa đàm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới là ở Đà Nẵng để xây dựng báo cáo kiến nghị có chất lượng. Kết quả của Tọa đàm là những đóng góp hữu ích không chỉ cho việc hoàn thiện Đề cương Tổng kết, đánh giá giữa kỳ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2013 mà còn là đầu vào quan trọng cho việc tổng kết 30 năm Đổi mới của đất nước./.
 
TS. Vũ Hùng Cường
(Theo Cổng thông tin Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)