•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm khoa học “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương” tại Nghệ An (07/07/2010)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm khoa học về “Tổ chức và hoat động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương”, ngày 26/06/2010 tại tỉnh Nghệ An.

Hội thảo “Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay” (21/06/2010)

Tài phán hành chính (TPHC) là việc xem xét và ra phán quyết có giá trị pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến một hành vi, quyết định hành chính. Đó là tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính nhà nước với một bên là đối tượng tác động của hành vi, quyết định hành chính (công dân và các tổ chức cụ thể). Như vậy, có thể hiểu TPHC là hoạt động giải quyết các tranh chấp hành chính hay các tranh chấp nảy sinh trong quá trình điều hành, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó chủ yếu là việc xem xét, phán quyết về tính đúng đắn của các quyết định hay hành vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Tin hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2010 – 2020” (06/06/2010)

Ngày 31/05/2010, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong giai đoạn từ nay đến năm 2020”; mã số: CT 09-16-03, đã tổ chức hội thảo về chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2010 – 2020”. TS. Bùi Nguyên Khánh - Chủ nhiệm đề tài và PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh – Phó chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội thảo.

Tin hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay” (03/05/2010)

An sinh xã hội (ASXH) là cụm từ được dùng phổ biến gần đây trong các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước. ASXH là một hình thức bảo trợ mà xã hội (gồm Nhà nước và cộng đồng) dành cho người dân thông qua nhiều biện pháp (bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, ưu đãi xã hội) không chỉ giúp các cá nhân tự phòng ngừa mà còn có thể vượt qua những khó khăn gặp phải từ suy giảm nguồn thu nhập, mất việc, ốm đau, thai sản, thương tật và những rủi ro khác.

Tin hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (16/04/2010)

Trong hai ngày 8 - 9/4 năm 2010, Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; mã số: CT 09-16, đã tổ chức hội thảo về chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Chủ nhiệm Chương trình và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó chủ nhiệm Chương trình, đồng chủ trì hội thảo.