•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm “Trao đổi khoa học về những điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành” (07/09/2011)

Tọa đàm do Câu lạc bộ Nghiên cứu viên trẻ của Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức tại Hội trường Viện vào ngày 01/09/2011. Diễn giả tại Tọa đàm là ThS. Nguyễn Hải An, công tác tại Tòa án nhân dân tối cao. Đông đảo các đồng chí đoàn viên Chi đoàn và cán bộ, viên chức trong Viện đã tham gia và phát biểu ý kiến.

Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (25/08/2011)

Ngày 23 tháng 8 năm 2011, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (22/07/2011)

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2011, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội thảo khoa học “Cải cách chính quyền địa phương: Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức” (15/07/2011)

Hội thảo do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 04-05/07/2011 và tại Đà Nẵng từ 07- 08/07/2011.

Hình ảnh tại Hội thảo khoa học "Cải cách chính quyền địa phương - Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức" (05/07/2011)

Trong các ngày 04-05/07/2011 tại Hà Nội, Hội thảo "Cải cách chính quyền địa phương - Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và CHLB Đức" do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện KAS tại Hà Nội (CHLB Đức) tổ chức. Hội thảo tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 07-08/07/2011.