•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu khoa học xã hội" (01/07/2013)

Đây là hoạt động khoa học do Chi đoàn Viện Địa lý nhân văn phối hợp với BCH Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức ngày 26/6/2013, tại số 1 Liễu Giai, Hà Nội.

Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra” (17/06/2013)

Sáng ngày 8/6/2013, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra”, với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tiếp tục họp triển khai các đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2013 và 2014 (22/05/2013)

Trong tháng 5/2013, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức các cuộc họp triển khai hai đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và PGS.TS. Nguyễn Như Phát làm chủ nhiệm đề tài.

Cần thiết lập một cơ chế chuyên biệt để bảo vệ Hiến pháp (16/05/2013)

Hiến pháp phải là một biểu hiện của khế ước xã hội, thể hiện rõ chủ quyền nhân dân, cần được bảo vệ theo cách thức riêng. Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu rõ cần xây dựng cơ chế để bảo vệ Hiến pháp và xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp.

Hình ảnh tại Hội thảo khoa học "Cơ chế bảo hiến – Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” (06/05/2013)

Đây là Hội thảo do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện KAS (CHLB Đức) tại Việt Nam tổ chức trong hai ngày, mùng 6 và 7/5/2013, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội.