•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tọa đàm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và pháp luật việc làm ở Việt Nam hiện nay” (13/08/2012)

Ngày 8/8/2012 tại Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Văn phòng Quốc hội “Thực trạng về pháp luật việc làm ở nước ta và những kiến nghị đối với việc xây dựng Dự án Luật Việc làm”, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Tọa đàm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và pháp luật việc làm ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung" (24/07/2012)

Ngày 21/7/2012, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài độc lập cấp Nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình mới” đã tổ chức Hội thảo "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 – Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung". Đây là hội thảo nằm trong kế hoạch thực hiện đề tài nhánh VII do PGS.TS. Nguyễn Như Phát – Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo “Mối quan hệ giữa các tập đoàn xuyên quốc gia và quyền con người” (13/07/2012)

Ngày 9/7/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế “Mối quan hệ giữa các tập đoàn xuyên quốc gia và quyền con người” tại số 1 Liễu Giai, Hà Nội. Đây là hội thảo thứ ba nằm trong Chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Na Uy.

Tọa đàm “Kinh nghiệm quốc tế về tư nhân hóa trong khu vực dịch vụ tài chính và cải cách thị trường” (12/07/2012)

Ngày 10/7/2012, tại Hội trường tầng 1, số 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm quốc tế về tư nhân hóa trong khu vực dịch vụ tài chính và cải cách thị trường”.

Hội thảo “Định hướng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992” (25/06/2012)

Ngày 19/06/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo về chủ đề “Định hướng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.