•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Pháp luật và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội của những người mãn hạn tù ở Việt Nam và Na Uy” (01/12/2009)

Trong những năm qua, xây dựng và thiết lập các điều kiện xã hội để những người mãn hạn chấp hành hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đã và đang trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Tin hội thảo “Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng – Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và triển vọng ở Việt Nam” (30/11/2009)

Hội thảo khoa học do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp cùng Viện KAS (CHLB Đức) tại Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 12 - 13/11/2009 tại Hà Nội và từ ngày 16 – 17/11/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tin hội thảo “Hướng nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (15/10/2009)

Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình do PGS. TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo vào ngày 12/10/2009 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tin hội thảo “Internet và các vấn đề xã hội” (11/08/2009)

Hưởng ứng sự phát động phong trào nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội của Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã mời 3 chi đoàn Viện Xã hội học, Viên Tâm lý học, Viện Gia đình và Giới cùng tham gia tổ chức Hội thảo “Internet và các vấn đề xã hội”, trong đó chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Hội thảo đã diễn ra vào ngày 31/7/2009 tại Hội trường tầng 1 Viện Khoa học xã hội, 27 Trần Xuân Soạn.

Tin hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam” (21/07/2009)

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” do GS. TSKH. Đào Trí Úc làm chủ nhiệm đề tài, sáng ngày 17/7/2009, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”.